Line
logo AOL

Celem prowadzonych przez nas szkoleń jest podnoszenie kwalifikacji pracowników sieci dystrybucji w zakresie instytucji wspólnego inwestowania oraz oferowanych produktów inwestycyjnych.
Przeprowadzając  profesjonalne szkolenia  o tematyce  inwestycyjnej pomagamy naszym Klientom w podnoszeniu kwalifikacji pracowników sieci dystrybucji. Każdorazowo zakres tematyczny, poziom zaawansowania oraz forma szkolenia są dostosowane do specyfiki instytucji  i  jej oferty, jak również pracowników i klientów.
Podstawowym zadaniem prowadzonych przez nas szkoleń jest  poszerzenie wiedzy o tym, czym są i jakie funkcje pełnią poszczególne instrumenty rynku finansowego, omówienie bieżącej koniunktury rynkowej i określenie jej wpływu na oferowane produkty, zapoznanie z kierunkami rozwoju rynku produktów finansowych.
 
Naszą ofertę kierujemy do instytucji pośredniczących w sprzedaży produktów finansowych  takich jak banki, agenci ubezpieczeniowi, biura maklerskie, czy niezależni dystrybutorzy.
 
Aktualnie naszym klientom proponujemy dwa rodzaje szkoleń:
  • szkolenia wstępne - wprowadzające w specyfikę rynku i produktu, skierowane do pracowników rozpoczynających pracę w działach obsługi klientów lub do struktur rozpoczynających dystrybucję określonej kategorii produktów,
  • szkolenia zaawansowane - podnoszące kwalifikacje w zakresie zasad funkcjonowania rynku, metod klasyfikacji produktów, zasad ich ocen; w trakcie cyklicznych spotkań przekazywana jest wiedza o bieżącej sytuacji na rynku, o kierunkach jego rozwoju, pojawiających się nowych produktach; szkolenia skierowane są do osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu oferowanych produktów
 
Nasza oferta szkoleń jest systematycznie rozwijana i dopasowywana do potrzeb klienta.
 
Firmy, które korzystają z usług szkoleniowych, mogą dodatkowo być wspierane przez usługi udostępniania wiedzy w trybie online. Polegają one na dostarczaniu elektronicznie i w czasie rzeczywistym bezpośrednio na stanowiska pracy użytkowników profilowanej wiedzy potrzebnej do sprawniejszego wykonywania obowiązków. Dzięki temu sprzedawca jednostek funduszy inwestycyjnych, korzystając z dostarczonych narzędzi, na bieżąco porównuje parametry ofert i przedstawia klientowi optymalne rozwiązania lub ułatwia mu wybór, przedstawiając dopasowany do oczekiwań klienta pakiet informacji.