Line
logo AOL

MISJA FIRMY
„Lider w dostarczaniu wysokiej jakości unikalnych rozwiązań, pozwalających na podejmowanie właściwych decyzji na rynku kapitałowym.”

Spółka Analizy Online została założona w 2000 roku w odpowiedzi na dynamiczny rozwój instytucji wspólnego inwestowania i rosnące zainteresowanie niezależnymi opracowaniami dotyczącymi rynku kapitałowego

 


POWSTANIE SPÓŁKI I PRZEDMIOT JEJ DZIAŁALNOŚCI
Analizy Online S.A. to wyspecjalizowana, niezależna firma analityczna, która na bieżąco monitoruje i szczegółowo analizuje sytuację w poszczególnych obszarach rynku kapitałowego. Spółka dysponuje własną metodologią i narzędziami, umożliwiającymi wszechstronną i obiektywną analizę informacji rynkowych.
Głównym obszarem działalności spółki jest tworzenie i udostępnianie serwisów informacyjnych oraz dostawa danych dla instytucji rynku kapitałowego i związanych z nimi podmiotów. Firma zajmuje się także tworzeniem narzędzi wspierających sprzedaż produktów finansowych oraz umożliwiających monitoring i szczegółową analizę wielu obszarów działalności rynku instytucji wspólnego inwestowania.

Spółka stale poszerza zakres swojej oferty produktowej kierowanej do poszczególnych grup Klientów - od podmiotów współtworzących rynek instytucji wspólnego inwestowania (TFI, PTE, firmy ubezpieczeniowe), przez organizacje funkcjonujące w ich otoczeniu (m. in. dystrybutorzy produktów finansowych, zarządzający aktywami, nadzór), po finalnych odbiorców produktów inwestycyjnych.
 

 

POZYSKANIE KAPITAŁU I WEJŚCIE NA NEWCONNECT
Ponad 16-letnie doświadczenie, pozycja lidera na rynku analiz produktów finansowych oraz plany związane z dalszym intensywnym rozwojem spółki, skłoniły dotychczasowych akcjonariuszy do podjęcia decyzji o pozyskaniu kapitału na rozwój w ramach oferty private placement. Oferta ta zakończyła się pełnym sukcesem dzięki czemu spółka od 5 października  2010 r. jest notowana na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


 

ANIMATOR RYNKU DLA AKCJI SPÓŁKI:


Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi spółki Analizy Online S.A. między innymi na temat składu Zarządu i Rady Nadzorczej, akcjonariatu, wyników finansowych oraz aktualnych notowań można zapoznać się w dziale „RELACJE INWESTORSKIE”.