Line
logo AOL

NIP 113 22 71 535
REGON 016419531
KRS 0000360084
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 119 783,20 ZŁ
Rachunek bankowy
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
NR - PL 19 1750 0009 0000 0000 0097 1596

Analizy Online S.A.
ul. Hrubieszowska 6A
01-209 Warszawa
info@analizy.pl
tel./fax: (22) 431 82 93

Relacje inwestorskie/Media
Michał Duniec

relacje-inwestorskie@analizy.pl
michal.duniec@analizy.pl
tel./fax: (22) 431 82 99

Dział Analiz

Zespół Analiz

analizy@analizy.pl
redakcja@analizy.pl
tel. (22) 431 82 94

Zespół Ratingów

analizy@analizy.pl
ratingi@analizy.pl
tel. (22) 431 82 99

Dział Rozwoju i Marketingu

marketing@analizy.pl
tel. (22) 431 82 97

Uwagi dotyczące serwisu analizy.pl
kontakt@analizy.pl 


Dział Sprzedaży

sprzedaz@analizy.pl
reklama@analizy.pl 
tel. (22) 431 82 96

Dział Pozyskiwania i Przetwarzania Danych

dane@analizy.pl
tel. (22) 431 82 98

Dział IT
zgłaszanie błędów

it@analizy.pl
tel. (22) 431 82 95