Line
logo AOL

NIP 113 22 71 535
REGON 016419531
KRS 0000360084
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 119 783,20 ZŁ
Rachunek bankowy
BNP Paribas Bank Polska S.A.
NR - PL 19 1750 0009 0000 0000 0097 1596

Analizy Online S.A.
ul. Skierniewicka 10A
01-230 Warszawa
info@analizy.pl
tel. (22) 431 82 93
fax. (22) 468 85 40

 

Dział Relacji Biznesowych
biznes@analizy.pl
reklama@analizy.pl
tel. (22) 431 82 96

 

Relacje inwestorskie/Media
Michał Duniec

relacje-inwestorskie@analizy.pl
michal.duniec@analizy.pl
tel. (22) 431 82 99

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)
Hanna Jankowska

iod@analizy.pl

Dział Analiz

analizy@analizy.pl
redakcja@analizy.pl
tel. (22) 431 82 94


Dział IT

it@analizy.pl
tel. (22) 431 82 95


Dział Pozyskiwania i Przetwarzania Danych

dane@analizy.pl

tel. (22) 431 82 98

Dział Ratingów
ratingi@analizy.pl
tel. (22) 431 82 99

Dział Marketingu
marketing@analizy.pl
tel. (22) 431 82 97

 
Uwagi dotyczące serwisu analizy.pl
kontakt@analizy.pl