Line
logo AOL

Oferujemy szeroki zakres usług każdorazowo dostosowanych do wymogów i potrzeb naszych Klientów.  W każdym przypadku jest to usługa
szyta na miarę potrzeb.

Różnorodność rozwiązań inwestycyjnych dostępnych na rynku powoduje, że wystandaryzowane produkty nie zawsze w wystarczający sposób wypełniają potrzeby instytucji wspólnego inwestowania lub dystrybutorów produktów inwestycyjnych.  Dysponując doświadczonym i wykwalifikowanym zespołem oraz dostępem do naszych baz danych jesteśmy w stanie przygotować indywidualną ofertę skrojoną na miarę jeszcze bardziej indywidualnych potrzeb naszych Klientów.
W naszej ofercie znajdują się zarówno usługi dedykowane instytucjom wspólnego inwestowania, jak również dystrybutorom produktów inwestycyjnych i ich klientom.
Wspomagamy naszych klientów przygotowując Karty funduszy oraz  Kluczowe Informacje dla Inwestorów, pozwalając im tym samym zaoszczędzić czas potrzebny na aktualizację tych dokumentów i jednocześnie gwarantując wysoką jakość ich wykonania oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
Dostarczamy dane, których zakres, różnorodność, cykliczność oraz sposób dostawy są inne w przypadku każdego z naszych klientów.
Dbamy o podnoszenie kwalifikacji pracowników sieci dystrybucji  przeprowadzając  profesjonalne szkolenia oraz dostarczając cykliczne biuletyny wspierające sprzedaż. W każdym przypadku zarówno szkolenie, jak i biuletyn są dostosowane do specyfiki instytucji  i  jej oferty jak również pracowników  i klientów.
Przygotowywane przez nas raporty analityczne są wykorzystywane w określaniu strategii rynkowej naszych klientów, a dokonując audytu oferty uczestniczymy w procesie optymalizacji  oferty produktowej, rekomendując rozwiązania w naszej ocenie najlepsze.
Pomagamy we wzmacnianiu wizerunku naszych klientów  umożliwiając i wspierając  ich  promocję i reklamę w serwisie analizy.pl
Zakres usług oferowanych przez Analizy Online stale ewoluuje dostosowując się do potrzeb naszych klientów i zmieniającego się otoczenia rynkowego.