Line
logo AOL

ESG (Enviromental/ Social/ Governance) to zarówno jeden z wiodących nurtów rozwoju biznesu, jak i zestaw kluczowych kryteriów pozwalających ocenić i monitorować działalność firm w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dotyczy on min. emitentów instrumentów finansowych oraz oferowanych przez nich produktów. Dzięki kryteriom ESG można ocenić działalność emitenta pod kątem wpływu na środowisko naturalne, relacji z pracownikami, klientami, dostawcami i odbiorcami usług, sposobu kierowania firmą oraz zbadać zgodność ich misji i celów biznesowych z celami zrównoważonego rozwoju.

Oferta ESG DATA obejmuje dostawę danych, niezbędnych do monitorowania i raportowania portfela inwestycji. Dzięki nim wspieramy firmy inwestycyjne i instytucje finansowe w procesie przygotowywania zrównoważonych raportów przeznaczonych na potrzeby własne oraz dla funduszy deklarujących spełnianie wymogów z art. 8 i 9 rozporządzenia SFDR. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze gromadzenia i przetwarzania danych. Gwarantujemy 100% poprawności dostarczanych danych, a tym samym najwyższą jakość raportów tworzonych na ich podstawie.

W ramach oferowanych usług ESG DATA wspieramy firmy inwestycyjne w kompletowaniu danych niezbędnych do raportów i sprawozdań ESG (zarówno próbnych, jak i docelowych). Naszym celem jest zapewnienie dostępu do lokalnej bazy zrównoważonych (zielonych) danych o emitentach z regionu Europy Środkowo Wschodniej (CEE), w tym głównie z Polski. Dzięki systemom zapewniającym poprawność pozyskanych danych, mają Państwo gwarancję 100% skuteczności.


Zapewniamy:

 1. dostęp do danych ze zrównoważonych raportów, opublikowanych przez emitentów (spółki) oraz fundusze inwestycyjne:
  • PAI
  • ESRS
  • Taksonomia
  • wybrane pozycje wskazane przez Państwa,
 2. dostęp do ustrukturyzowanych danych służących raportowaniu portfela inwestycyjnego przez firmy inwestycyjne w tym towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa ubezpieczeniowe, domy maklerskie oraz banki,
 3. dostęp do danych umożliwiających monitorowanie przemiany (transition) emitentów pod kątem wprowadzonych/realizowanych strategii ESG,
 4. dane dostarczane przez fundusze inwestycyjne i TFI niezbędne do realizacji wymogów MIFID
 5. przeprowadzanie ankiet wśród firm inwestycyjnych.

Szczegółowych informacji o możliwym zakresie współpracy, a także odpowiedzi na pytania o potrzebne Państwu dane z raportów zrównoważonych, udzielamy pod adresem: esg@analizy.plEmitenci w portfelu funduszy inwestycyjnych