Line
logo AOL

Głównym celem przygotowywanych przez nas materiałów jest systematyczne wsparcie pracowników sieci dystrybucji w procesie sprzedaży produktów inwestycyjnych i inwestycyjno - ubezpieczeniowych
Systematycznie budowane przez nas od wielu lat bazy danych, pozwalają nam dziś pełnić rolę wydawcy cyklicznych materiałów informacyjnych (biuletynów, raportów itp.). Gromadzone przez nas dane wykraczają poza obszar instytucji wspólnego inwestowania, dotykając również innych segmentów rynku kapitałowego, gospodarki czy makroekonomii. To dlatego zakres informacji prezentowanych w przygotowywanych przez nas materiałach może dalece wykraczać poza zagadnienia związane z rynkiem instytucji wspólnego inwestowania.
Rosnąca rzesza osób zainteresowanych produktami oferowanymi przez instytucje wspólnego inwestowania wymaga od dostawców produktów i ich dystrybutorów odpowiedniej obudowy informacyjnej.  Cykliczne raporty lub biuletyny dedykowane sieci dystrybucji stanowić mogą doskonałe narzędzie wspierające sprzedaż.

Zakres gromadzonych danych powoduje, że nie ma jednego z góry ustalonego układu dostarczanych informacji. Przykładowy zakres może obejmować:
  • przedstawienie sytuacji gospodarczej
  • zmiany w sferze makroekonomicznej
  • informacje o kierunkach zmian na rynku instytucji wspólnego inwestowania (aktywa, napływ nowych środków)
  • prezentację wyników konkretnych produktów na tle rynku, konkurencji itp.
  • wybór najciekawszych wiadomości
  • kalendarium wydarzeń
 
Dodatkowo, w zależności od potrzeb, biuletyny wzbogacone mogą zostać o część dedykowaną produktom inwestycyjnym lub inwestycyjno – ubezpieczeniowym  oferowanych w danej instytucji.