Line
logo AOL

Zakres tematyczny, poziom szczegółowości oraz forma przygotowywanych przez nas raportów zależą jedynie od potrzeb naszych Klientów.
Gromadzone przez nas dane wykraczają poza obszar instytucji wspólnego inwestowania, dotykając również innych segmentów rynku kapitałowego, gospodarki czy makroekonomii. Przygotowywane przez nas raporty niejednokrotnie są wykorzystywane w określaniu strategii rynkowej naszych klientów.
Indywidualne potrzeby naszych klientów powodują, że nie ma jednego z góry ustalonego zakresu dostarczanych informacji.
 
Opracowujemy raporty dotyczące
  • sytuacji i kierunków zmian na rynku instytucji wspólnego inwestowania
  • sytuacji gospodarczej oraz zmian w sferze makroekonomicznej
  • wybranych zagadnień dotyczących konkretnych segmentów rynku
  • wybranych grup produktów inwestycyjnych
 
Opisane wyżej zagadnienia  stanowią jedynie wąski wycinek naszych możliwości w zakresie przygotowywania raportów, które dotyczyć mogą zarówno polskiego rynku, jak i wskazanych przez naszych klientów rynków zagranicznych.
 
Przygotowujemy raporty na jednorazowe zamówienie, jak również raporty dostarczane cyklicznie.
Z naszych usług w tym zakresie korzystają zarówno instytucje wspólnego inwestowania, dystrybutorzy produktów inwestycyjnych jak również fundusze private equity oraz instytucje kreujące rynek.