Line
logo AOL

 

ZARZĄD
 

Michał Duniec - Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Vlekho Business School w Brukseli. Licencjonowany makler papierów wartościowych (numer licencji 2868). Ukończył program managerski w ICAN Institute (Harvard Business Review). Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 roku. Karierę zawodową rozpoczynał w obszarze sprzedaży w Banku Zachodnim WBK oraz w Investment Fund Managers.
W 2007 dołączył do zespołu Analizy Online, gdzie pracował kolejno na stanowiskach Analityka, Starszego Analityka, a następnie Dyrektora Działu Analiz. Od 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Analizy Online, odpowiedzialnego za obszar analiz, sprzedaży i marketingu. Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki zależnej KupFundusz SA. Wieloletni prelegent konferencji finansowych i trener prowadzący szkolenia dla sieci sprzedaży.


Przemysław Szalbierz - Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Z firmą Analizy Online związany od początku swojej kariery zawodowej. Pracę w strukturach Spółki rozpoczął w 2000 roku, jako jeden z pierwszych jej pracowników, gdzie piastował kolejno funkcje programisty, Dyrektora Działu IT, a następnie członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar IT. W latach 2010-2012 był Wiceprezesem Zarządu Fin24.pl, gdzie sprawował nadzór nad spółką z ramienia większościowego akcjonariusza. Od 2014 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Analizy Online odpowiedzialnego za obszar IT, finansów i administracji oraz pozyskiwania i przetwarzania danych. W 2015 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu KupFundusz SA, gdzie odpowiada za IT i finanse spółki. Jest projektantem i współtwórcą większości rozwiązań informatycznych Analiz Online, w szczególności architektury baz danych, dostaw danych oraz kluczowych serwisów skierowanych do klientów instytucjonalnych, takich jak: FundOnline i Holder.

RADA NADZORCZA

Krzysztof Rogaliński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, jest jednocześnie absolwentem studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada ponad 20 lat doświadczenia jako manager średniego i wyższego poziomu zarządzania w firmach z branż FMCG, gas and oil, telco, software, energetyka; zajmował się wdrożeniem rozwiązań organizacyjnych w obszarze sprzedaży i obsługi klienta  (m.in. PepsiCo Poland Sp. z o.o., Statoil Polska Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A., Grupa Kapitałowa Energa); zajmował się ponadto restrukturyzcją i wdrożeniem nowych rozwiązań biznesowych (m.in. Telekomunikacja Polska S.A., Grupa Kapitałowa Energa);  opracowywał i wdrażał strategię i biznes development (m.in. Telekomunikacja Polska S.A., Young Digital Planet S.A., Grupa Kapitałowa Energa).

Tymon Kokot - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Studiował również na Uniwersytecie Warszawskim audyt instytucji publicznych i prywatnych oraz na WSPiZ im. L. Koźmińskiego Kopernika, zdobywając dyplom w zakresie ewaluacji programów UE. Ostatnio pracuje, jako Dyrektor Organizacyjno-Finansowy w Twarde Pierniki S.A. Pełnił wcześniej funkcję Prezesa Zarządu w Polskim Biurze Ubezpieczeń Sp. z.o.o., Wiceprezesa Zarządu w Proksen Sp. z o.o. Pełni obecnie funkcję członka rady nadzorczej PGKiW w Aleksandrowie Kuj. Jego kariera zawodowa jest dowodem kompetencji w zakresie zarządzania strategicznego i finansowego, ze szczególną specjalizacją w branży budowlanej (m.in. zarządzanie projektami inwestycyjnymi w funkcji inżyniera kontraktu o budżetach do wysokości 714 mln PLN). Zajmował się również m.in. rekrutacją na strategiczne pozycje w firmie, budową organizacji od podstaw i otworzeniem kilkunastu biur sprzedaży w Polsce. Pełnił nadzór nad księgowością i współpracował w obszarze audytu, sprawozdawczości finansowej. Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji Członka Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz uprawnienia brokera ubezpieczeniowego.

Marek Bednarski - Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Od początku swojej kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (numer licencji 11) oraz Makler Papierów Wartościowych (numer licencji 397). Początkowo zatrudniony w strukturach Banku Gdańskiego S.A., gdzie zajmował stanowisko Doradcy, a następnie Dyrektora Biura Maklerskiego. Pracował również jako Doradca ds. Inwestycji w Prokom Investments S.A. i w Prokom Software S.A. oraz jako Doradca w HDI Gerling Życie TU.
 
Krzysztof Goss – Członek Rady Nadzorczej
Studiował na Uniwersytecie Łódzkim na kierunkach: Ekonomia, Finanse i Bankowość. W latach 2011 – marzec 2016 był Członkiem Rady Nadzorczej w kilku spółkach.  Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji Członka Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (nr 5483/2012). Licencjonowany makler papierów wartościowych (numer licencji 2050). Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Inwestycji i Controllingu w spółce Skamex Sp. z o.o. s.k.  Posiada wieloletnie doświadczenie o obszarze finansów.

Przemysław Żelazko - Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Od początku swojej kariery związany z zarządzaniem przedsiębiorstwami. W 2011 roku objął stanowisko Prezesa w Med Investments Sp. z o.o. – spółki inwestycyjnej działającej w sektorze produkcji wyrobów medycznych, które piastuje do dziś.  W tym samym roku rozpoczął współpracę z Med Properties Sp. z o.o. inwestując z ramienia spółki w rynek nieruchomości.  Pełni również funkcję Prezesa Zarządu w spółkach m.in. Ventulus Sp.z o.o. – firmy zajmującej się opracowywaniem i wdrażaniem strategii marketingowej. W swojej karierze był odpowiedzialny za wdrażanie wielu projektów informatycznych oraz strategii marketingowych.