Line
Tabela.
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Nazwa spółki: Analizy Online S.A.
Giełda: GPW  S.A.
Pierwsze notowanie: 05.10.2010 r.
Rynek notowań: NewConnect
Sektor: -
Udział w indeksie: -
Ticker: AOL
ISIN: PLONLIN00013
Liczba wszystkich akcji: 1 197 832 szt.
Liczb: akcji w obrocie: 1 197 832 szt.
LEI: 259400BHZER09FTJV922
Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B.

                 
data kurs (zł) zm. (%) kurs (zł) obroty
zamk. odn. otw. max min wol. (szt.) wartość (zł)
02.04.2020 23,00 22,00 4,55 23,00 23,00 23,00 50 1 150,00
20.03.2020 22,00 24,00 -8,33 22,00 22,00 22,00 39 858,00
18.03.2020 24,00 20,00 20,00 20,00 24,00 20,00 150 3 250,00
16.03.2020 20,00 21,40 -6,54 21,00 21,00 20,00 100 2 050,00
12.03.2020 21,40 28,00 -23,57 23,20 23,20 21,40 1 295 28 504,00
06.03.2020 28,00 28,20 -0,71 28,20 28,20 28,00 287 8 081,80

Źródło: GPW S.A.