Line
Tabela.
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Nazwa spółki: Analizy Online S.A.
Giełda: GPW  S.A.
Pierwsze notowanie: 05.10.2010 r.
Rynek notowań: NewConnect
Sektor: -
Udział w indeksie: -
Ticker: AOL
ISIN: PLONLIN00013
Liczba wszystkich akcji: 1 197 832 szt.
Liczb: akcji w obrocie: 1 197 832 szt.
LEI: 259400BHZER09FTJV922
Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B.

                 
data kurs (zł) zm. (%) kurs (zł) obroty
zamk. odn. otw. max min wol. (szt.) wartość (zł)
21.11.2018 44,80 42,40 5,66 44,80 44,80 44,80 23 1 030,40
20.11.2018 42,40 44,80 -5,36 42,40 44,00 42,40 1 146 49 118,40
19.11.2018 44,80 44,00 1,82 43,20 44,80 42,60 1 185 50 861,60
16.11.2018 44,00 45,00 -2,22 45,00 46,00 40,00 268 11 464,60
15.11.2018 45,00 46,00 -2,17 46,00 46,00 45,00 130 5 950,00
14.11.2018 46,00 47,80 -3,77 47,80 47,80 45,00 5 228,80

Źródło: GPW S.A.