Line
Tabela.
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Nazwa spółki: Analizy Online S.A.
Giełda: GPW  S.A.
Pierwsze notowanie: 05.10.2010 r.
Rynek notowań: NewConnect
Sektor: -
Udział w indeksie: -
Ticker: AOL
ISIN: PLONLIN00013
Liczba wszystkich akcji: 1 197 832 szt.
Liczb: akcji w obrocie: 1 197 832 szt.
LEI: 259400BHZER09FTJV922
Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B.

                 
data kurs (zł) zm. (%) kurs (zł) obroty
zamk. odn. otw. max min wol. (szt.) wartość (zł)
18.05.2020 27,40 29,00 -5,52 29,00 31,00 27,40 1 067 29 514,00
15.05.2020 29,00 29,00 0,00 29,00 29,00 29,00 65 1 885,00
08.05.2020 29,00 24,00 20,83 27,00 29,00 27,00 183 5 180,00
07.05.2020 24,00 22,80 5,26 23,00 24,00 23,00 85 1 994,00
30.04.2020 22,80 23,00 -0,87 22,80 22,80 22,80 7 159,60
08.04.2020 23,00 23,00 0,00 23,00 23,00 23,00 4 92,00

Źródło: GPW S.A.