Line
Tabela.
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Nazwa spółki: Analizy Online S.A.
Giełda: GPW  S.A.
Pierwsze notowanie: 05.10.2010 r.
Rynek notowań: NewConnect
Sektor: -
Udział w indeksie: -
Ticker: AOL
ISIN: PLONLIN00013
Liczba wszystkich akcji: 1 197 832 szt.
Liczb: akcji w obrocie: 1 197 832 szt.
LEI: 259400BHZER09FTJV922
Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B.

                 
data kurs (zł) zm. (%) kurs (zł) obroty
zamk. odn. otw. max min wol. (szt.) wartość (zł)
13.04.2021 44,20 44,60 -0,90 44,60 44,60 35,80 120 5 116,40
12.04.2021 44,60 41,20 8,25 44,80 44,80 42,20 105 4 588,00
08.04.2021 41,20 38,80 6,19 41,20 41,20 41,20 5 206,00
07.04.2021 38,80 32,40 19,75 38,80 38,80 38,80 5 194,00
06.04.2021 32,40 34,00 -4,71 35,00 42,00 32,40 95 3 292,00
25.03.2021 34,00 33,00 3,03 32,00 34,00 29,20 1 035 30 517,20

Źródło: GPW S.A.