Line
Tabela.
Wyniki notowań akcji spółki Analizy Online S.A. (sesje transakcyjne)
Nazwa spółki: Analizy Online S.A.
Giełda: GPW  S.A.
Pierwsze notowanie: 05.10.2010 r.
Rynek notowań: NewConnect
Sektor: -
Udział w indeksie: -
Ticker: AOL
ISIN: PLONLIN00013
Liczba wszystkich akcji: 1 197 832 szt.
Liczb: akcji w obrocie: 1 197 832 szt.
LEI: 259400BHZER09FTJV922
Do 07.12.2010 notowane były PDA serii B.

                 
data kurs (zł) zm. (%) kurs (zł) obroty
zamk. odn. otw. max min wol. (szt.) wartość (zł)
29.09.2023 16,20 17,30 -6,36 16,20 16,20 16,20 2 103 34 068,60
21.09.2023 17,30 18,00 -3,89 17,30 17,30 17,30 39 674,70
20.09.2023 18,00 18,00 0,00 18,00 18,00 18,00 170 3 060,00
18.09.2023 18,00 19,00 -5,26 19,40 19,50 18,00 341 6 351,60
14.09.2023 19,00 18,70 1,60 19,00 19,00 19,00 355 6 745,00
13.09.2023 18,70 18,60 0,54 18,70 18,70 18,70 14 261,80

Źródło: GPW S.A.