Line
 
Strategia w zakresie ESG
 

Działalność biznesowa Grupy Analizy Online oparta jest na 1) rozwoju baz danych (o funduszach inwestycyjnych i instrumentach finansowych), 2) na rozwoju i zarządzaniu software oraz 3) na wiedzy i doświadczeniu pracowników. Z tego względu w swojej strategii ESG, stawiamy cele adekwatne do profilu działania i skali biznesu. W praktyce oznacza to dbałość o te elementy zrównoważonego rozwoju, które mają wpływ na etykę naszego biznesu, środowisko pracy gwarantujące rozwój dla naszych pracowników oraz wybór dostawców. W tym celu zidentyfikowaliśmy 10 kluczowych obszarów naszej strategii w zakresie ESG:

 

 1. Kontynuujemy działania zmierzające do pełnej eliminacji dokumentacji papierowej w procesach sprzedaży i obsługi klientów (E),

   

 2. Dbamy o dobre samopoczucie i opiekę zdrowotną pracowników i warunki pracy (S),

   

 3. Angażujemy się w inicjatywy charytatywne (S),

   

 4. Wysokość wynagrodzenia ustalamy z zachowaniem neutralności pod względem płci (S),

   

 5. Podnosimy kwalifikację pracowników przez szkolenia i równo  traktujemy kobiety i mężczyzn w zakresie rozwoju i edukacji w miejscu pracy (S),

   

 6. Prowadzimy działalność w sposób etyczny i w oparciu o obowiązujące regulacje prawne i najlepsze praktyki rynkowe (G),

   

 7. Stosujemy zasady identyfikacji, zarządzania oraz ograniczania konfliktów interesów (G),

   

 8. Opracowaliśmy zasady regulujące podejście do pracy hybrydowej (G),

   

 9. Dokonujemy przeglądu standardów w obszarze ładu wewnętrznego i ich przestrzegania w organizacji (G),

   

 10. Uwzględniamy obszar ESG w procesie wyboru i współpracy z dostawcami (ESG).