Line
logo AOL
 
 
NIP 113 22 71 535
REGON 016419531
KRS 0000360084
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 119 783,20 ZŁ
Rachunek bankowy
BNP Paribas Bank Polska S.A.
NR - PL 19 1750 0009 0000 0000 0097 1596


 

 Analizy Online S.A.
ul. Skireniewicka 10A
01-230 Warszawa
info@analizy.pl
tel. (22) 431 82 93
fax. (22) 468 85 40

 

Kontakt dla akcjonariuszy

Relacje inwestorskie
Michał Duniec
relacje-inwestorskie@analizy.pl
michal.duniec@analizy.pl
tel. (22) 431 82 99