Line

To rodzina serwisów, zawierających zestaw zaawansowanych narzędzi dających możliwość wszechstronnej analizy wydarzeń na polskim rynku funduszy inwestycyjnych,  emerytalnych oraz ubezpieczeniowych. Serwisy  ułatwiają wnikliwą ocenę rynków oraz czynników mających wpływ na wyniki inwestycyjne uzyskiwane przez poszczególne fundusze.  

Baza Ratingów Analiz Online, których idea oparta jest na szczegółowej analizie i dokonanej na jej podstawie kompleksowej ocenie poszczególnych funduszy z uwzględnieniem kryteriów ilościowych i jakościowych. Oceniając poszczególne fundusze, oprócz wyników zarządzania, bierzemy również pod uwagę ich stabilność, doświadczenia zespołu zarządzającego aktywami, poziom kosztów, czy organizację procesu inwestycyjnego.  

Serwis, którego głównym zadaniem jest bieżący monitoring i śledzenie zmian akcjonariatu spółek publicznych notowanych na GPW w Warszawie. Unikatowym elementem serwisu są szczegółowe informacje o stanie posiadania oraz aktywności polskich, jak i zagranicznych inwestorów finansowych, niezależnie od wielkości posiadanych pakietów akcji.  

Portal będący wizytówką naszej firmy. Znajdują się tam najświeższe dane, wiadomości, komentarze i raporty z zakresu krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, funduszy emerytalnych oraz produktów strukturyzowanych.  

Organizowana przez nas od 2010 roku konferencja to najważniejsze i najbardziej prestiżowe wydarzenie na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Każdego roku przygotowujemy dla Państwa analizy wybranych zagadnień z rynków finansowych, podsumowania oraz prognozy, relacje z różnych perspektyw i dziedzin rynku, a wszystko to w formie ciekawych prelekcji i paneli dyskusyjnych.