Line
RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE
 
wszystkie
wszystkie
EBI
ESPI
2021
wszystkie
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
wszystkie
wszystkie
bieżące
okresowe kwartalne
okresowe roczne
15-11-2021 EBI 14/2021   Skonsolidowany raport kwartalny wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za III kwartał 2021 roku
Załącznik 1 - Raport skonsolidowany za III kwartał 2021 roku
05-11-2021 ESPI 23/2021   Informacja poufna – łączna wartość aktywów netto zgromadzonych na platformie KupFundusz.pl na dzień 29 października 2021 r.
28-10-2021 EBI 13/2021   Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2021 roku
07-10-2021 ESPI 22/2021   Informacja poufna – łączna wartość aktywów netto zgromadzonych na platformie KupFundusz.pl na dzień 30 września 2021 r.
03-09-2021 ESPI 21/2021   Informacja poufna – łączna wartość aktywów netto zgromadzonych na platformie KupFundusz.pl na dzień 31 sierpnia 2021 r.
18-08-2021 ESPI 20/2021   Zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta
Załącznik 1 - Zawiadomienie o sprzedaży akcji
18-08-2021 ESPI 19/2021   Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Załącznik 1 - Zawiadomienie o nabyciu akcji
18-08-2021 ESPI 18/2021   Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Załącznik 1 - Zawiadomienie o nabyciu akcji
12-08-2021 EBI 12/2021   Skonsolidowany raport kwartalny wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za II kwartał 2021 roku
Załącznik 1 - Raport skonsolidowany za II kwartał 2021 roku
04-08-2021 ESPI 17/2021   Informacja poufna – łączna wartość aktywów netto zgromadzonych na platformie KupFundusz.pl na dzień 31 lipca 2021 r.