Line
RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE
 
wszystkie
wszystkie
EBI
ESPI
2020
wszystkie
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
wszystkie
wszystkie
bieżące
okresowe kwartalne
okresowe roczne
06-11-2020 EBI 16/2020   Skonsolidowany raport kwartalny wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za III kwartał 2020 roku
Załącznik 1 - Raport skonsolidowany za III kwartał 2020 roku
04-11-2020 ESPI 15/2020   Informacja poufna – łączna wartość aktywów netto zgromadzonych na platformie KupFundusz.pl na dzień 31 października 2020 r.
07-10-2020 ESPI 14/2020   Informacja poufna – łączna wartość aktywów netto zgromadzonych na platformie KupFundusz.pl
04-09-2020 ESPI 13/2020   Informacja poufna – łączna wartość aktywów netto zgromadzonych na platformie KupFundusz.pl
21-08-2020 ESPI 12/2020   Informacja poufna – łączna wartość aktywów netto zgromadzonych na platformie KupFundusz.pl
17-08-2020 EBI 15/2020   Rejestracja zmiany Statutu Spółki Analizy Online S.A.
Załącznik 1 - Tekst jednolity Statutu Spółki
07-08-2020 EBI 14/2020   Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za II kwartał 2020 roku
Załącznik 1 - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku
07-08-2020 EBI 13/2020   Skonsolidowany raport kwartalny wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za II kwartał 2020 roku
Załącznik 1 - Raport skonsolidowany za II kwartał 2020 roku
24-06-2020 ESPI 11/2020   Zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta
Załącznik 1 - Transakcja Pana Przemysława Szalbierz z dnia 23 czerwca 2020 roku
24-06-2020 ESPI 10/2020   Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na ZWZA Spółki w dniu 24 czerwca 2020 r.