Line
RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE
 
wszystkie
wszystkie
EBI
ESPI
2018
wszystkie
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
wszystkie
wszystkie
bieżące
okresowe kwartalne
okresowe roczne
15-11-2018 ESPI 37/2018   Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Załącznik 1 - Transakcja Pani Katarzyny Bednarskiej z dnia 13.11.2018 r
15-11-2018 ESPI 36/2018   Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Załącznik 1 - Transakcja Pana Marka Bednarskiego z dnia 13.11.2018 r.
09-11-2018 EBI 23/2018   Skonsolidowany raport kwartalny wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za III kwartał 2018 roku
Załącznik 1 - Raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku
27-10-2018 EBI 22/2018   Rejestracja zmian składu Rady Nadzorczej Emitenta
26-09-2018 EBI 21/2018   Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki Analizy Online S.A.
Załącznik 1 - Życiorys Członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Jakuba Żelazko
25-09-2018 ESPI 35/2018   Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 25 września 2018r.
25-09-2018 EBI 20/2018   Treść uchwał podjętych na NWZA dnia 25 września 2018 r.
Załącznik 1 - Treść uchwał podjętych na NWZA dnia 25 wrzesnia 2018r.
24-09-2018 ESPI 34/2018   Informacja poufna – uruchomienie platformy kupfundusz.pl i założenia modelu biznesowego KupFundusz S.A. tj. spółki zależnej od Emitenta
18-09-2018 ESPI 33/2018   Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA Spółki Analizy Online S.A. w dniu 25 września 2018r.
10-09-2018 ESPI 32/2018   Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Załącznik 1 - Transakcja Pana Marka Bednarskiego z dnia 06.09.2018 r.