Line
RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE
 
wszystkie
wszystkie
EBI
ESPI
2024
wszystkie
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
wszystkie
wszystkie
bieżące
okresowe kwartalne
okresowe roczne
15-07-2024 ESPI 25/2024   Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Załącznik 1 - Zawiadomienie o nabyciu akcji
05-07-2024 ESPI 24/2024   Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Załącznik 1 - Zawiadomienie o nabyciu akcji
04-07-2024 ESPI 23/2024   Informacja poufna – łączna wartość aktywów netto zgromadzonych na platformie KupFundusz.pl na dzień 30 czerwca 2024 r.
04-07-2024 ESPI 22/2024   Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Załącznik 1 - Zawiadomienie o nabyciu akcji
20-06-2024 EBI 13/2024   Powołanie Rady Nadzorczej Spółki Analizy Online S.A. na nową kadencję
Załącznik 1 - Życiorys Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Rogalińskiego Załącznik 2 - Życiorys Zastępcy Przewodnicząego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Gossa Załącznik 3 - Życiorys Członka Rady Nadzorczej Pana Tymona Kokota Załącznik 4 - Życiorys Członka Rady Nadzorczej Pana Bolesława Samodulskiego Załącznik 5 - Życiorys Członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Żelazko
19-06-2024 ESPI 21/2024   Korekta numeracji raportów: ESPI 10/2024, ESPI 11/2024, ESPI 12/2024, ESPI 13/2024 z dnia 19 czerwca 2024r.
19-06-2024 ESPI 13/2024   Korekta raportu EBI 12/2024 - Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na ZWZA Spółki w dniu 19 czerwca 2024 r.
19-06-2024 ESPI 12/2024   Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na ZWZA Spółki w dniu 19 czerwca 2024 r.
19-06-2024 ESPI 11/2024   Wypłata dywidendy - decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
19-06-2024 ESPI 10/2024   Treść uchwał podjętych na ZWZA dnia 19 czerwca 2024 r.
Załącznik 1 - Treść uchwał