Line
RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE
 
wszystkie
wszystkie
EBI
ESPI
2021
wszystkie
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
wszystkie
wszystkie
bieżące
okresowe kwartalne
okresowe roczne
02-06-2021 ESPI 12/2021   Informacja poufna – łączna wartość aktywów netto zgromadzonych na platformie KupFundusz.pl na dzień 31 maja 2021 r.
28-05-2021 ESPI 11/2021   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2021 r.
Załącznik 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Załącznik 2 - Projekty uchwał Załącznik 3 - Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej Załącznik 4 - Pełnomocnictwo dla osoby prawnej
28-05-2021 EBI 8/2021   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2021 r.
Załącznik 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Załącznik 2 - Projekty uchwał Załącznik 3 - Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej Załącznik 4 - Pełnomocnictwo dla osoby prawnej
13-05-2021 EBI 7/2021   Skonsolidowany raport kwartalny wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za I kwartał 2021 roku
Załącznik 1 - Raport skonsolidowany za I kwartał 2021 roku
13-05-2021 ESPI 10/2021   Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Analizy Online S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych
13-05-2021 EBI 6/2021   Jednostkowy raport roczny spółki Analizy Online S.A. za 2020 rok
Załącznik 1 - Jednostkowy raport roczny za 2020 rok Załącznik 2 - Sprawozdanie z badania jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok
13-05-2021 EBI 5/2021   Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za 2020 rok
Załącznik 1 - Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok Załącznik 2 - Sprawozdanie z badania skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
05-05-2021 EBI 4/2021   Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu okresowego za 2020 rok
05-05-2021 ESPI 9/2021   Informacja poufna – łączna wartość aktywów netto zgromadzonych na platformie KupFundusz.pl na dzień 30 kwietnia 2021 r.
07-04-2021 ESPI 8/2021   Zmniejszenie stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. poniżej 25,00%