Line

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA


W 2010 roku spółka Analizy Online uzyskała dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu "Specjalistyczna pomoc doradcza w przygotowaniu przedsiębiorstwa do pozyskania inwestora zewnętrznego.", który realizowany był ramach Działania 3.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.