Line
logo AOL

Podstawowym zadaniem kart funduszy jest cykliczne dostarczanie informacji o funduszu, prezentowanej w prosty, ale i merytoryczny sposób zgodnie z polityką marki danego towarzystwa.
 
Na całym świecie karta funduszu stanowi podstawowy sposób i narzędzie komunikowania się funduszu z otoczeniem. Standard ten wprowadzony został również w Polsce. Karta funduszu to optymalny sposób na systematyczne prezentowanie bieżących dokonań funduszu jego obecnym i potencjalnym klientom oraz dystrybutorom. 
Opracowywane i przygotowywane przez nas Karty funduszy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów, poszukujących stabilnych źródeł informacji na temat oferowanych przez towarzystwo produktów. Stanowią one najprostszy i najtańszy sposób systematycznego komunikowania się funduszu z inwestorami i potencjalnymi klientami. Elastyczna formuła, zgodnie z którą można swobodnie kształtować układ informacji, sposób ich prezentacji, zawartość merytoryczną oraz sposób identyfikacji towarzystwa (logo, kolorystyka) pozwalają wypracować ciekawy, niepowtarzalny szablon karty. Prowadzony przez nas stały monitoring rynku to sposób na zapewnienie unikalności treści karty.
 
Elastyczność produktu powoduje, że nie ma jednego z góry ustalonego układu informacji. Każdorazowo zakres informacji zawartych w kartach oraz sposób ich prezentacji jest ustalana wspólnie pomiędzy nami a Towarzystwem. Z reguły stanowią one kombinację treści, które można zamknąć w kilku blokach tematycznych:
 • podstawowe informacje o produkcie (polityka inwestycyjna, bariery wejścia, koszty, nr rachunków do wpłat), itp.
 • informacja o zarządzającym (od kiedy zarządza funduszem, zawodowe doświadczenie)
 • podstawowe informacje o oferującym go podmiocie
 • komentarz zarządzającego
 • wyniki zarządzania
 • ocena wyników funduszu (ranking Analiz Online, pozycja funduszu w grupie, kwartylu itp.)
 • odniesienie wyników funduszu do wyników benchmarków
 • informacja o wartości aktywów
 • informacja o napływie środków
 • charakterystyka portfela (największe pozycje, struktura walutowa, struktura branżowa lub wg emitenta, struktura portfela dłużnego wg zapadalności jego składników itp.)
 
Nasza kompleksowa usługa związana z przygotowywaniem Kart funduszy obejmuje:
 • Indywidualne podejście do potrzeb Klienta – przed rozpoczęciem każdej współpracy przeprowadzamy konsultacje, które pozwalają poznać potrzeby Klientów i zaproponować odpowiedni sposób realizacji ich potrzeb
 • Automatyzacje w generowaniu dokumentów - dzięki autorskiemu systemowi generowania kart, naszym klientom gwarantujemy wysoką jakość generowanych dokumentów, jak i dostosowanie się do indywidualnych projektów kart funduszy. W ramach oferty proponujemy wykorzystanie systemu inteligentnych linków umożliwiających pobieranie dokumentów w wystandaryzowany sposób. Najważniejszą zaletą automatycznych procesów jest najwyższy poziom poprawności danych, który oznacza również wyeliminowanie tzw. „błędów ludzkich”.
 • Szybkość realizacji usługi - Karty generujemy maksymalnie w 3 dni robocze po otrzymaniu niezbędnych danych. Korekty i ponowne generowanie kart w ramach danego miesiąca zajmuje 1 dzień roboczy (przeważnie realizacja jest w trakcie kilku godzin od otrzymania zgłoszenia).
 • Wykorzystywanie danych z bazy Analiz Online - w zależności od potrzeb Klienta jesteśmy wstanie aktualizować dane na kartach w oparciu o naszą wewnętrzną bazę danych. 
 • Różne sposoby dostawy dokumentów - podstawową formą dystrybucji gotowych kart jest ich wysyłanie na wskazane adresy mailowe. Nasi Klienci coraz częściej wybierają jednak umieszczanie kart na serwerze sftp (klienta, bądź naszym). Dodatkowo możliwe formy to wgrywanie na serwer www klienta.  
 • Oszczędność czasu - wszystkie powyższe czynniki powodują, że nasi Klienci mają zminimalizowany udział własny w wykonywaniu kart funduszy, przy jednoczesnej wysokiej jakości usługi i gwarancji poprawności jej wykonania.
 • Dostosowywanie się do zmian rynkowych - z biegiem czasu na rynku będą pojawiać się kolejne wyzwania administracyjne w zakresie danych pokazywanych w kartach. Uwzględniając duży zespół specjalistów w naszej firmie gwarantujemy dostosowanie się do wszelkich przyszłych wymogów.