Line
logo AOL

Dostarczane przez nas dane umożliwiają monitoring akcjonariuszy wybranych spółek publicznych, notowanych na GPW w Warszawie.
Usługa polega na opracowaniu i dostarczeniu klientowi szczegółowego raportu zawierającego skład akcjonariatu wybranych przez niego spółek giełdowych. Prezentowane dane stanowią unikalne pod względem stopnia szczegółowości i zakresu monitorowanych instytucji źródło wiedzy o podmiotach posiadających akcje wybranej spółki.
Przygotowując dane dla naszych klientów szczególny nacisk kładziemy na przedstawienie składu akcjonariuszy finansowych, wraz z wyczerpującym zestawieniem posiadanych przez nich akcji.

Dane dotyczące składu i zmian akcjonariatu czerpiemy z następujących źródeł
  • komunikaty spółek o przekroczeniu przez akcjonariuszy odpowiednich progów
  • komunikaty spółek o aktywności insiderów
  • sprawozdania okresowe spółek
  • sprawozdania finansowe krajowych inwestorów finansowych: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
  • sprawozdania finansowe zagranicznych inwestorów finansowych: regionalnych (EMEA) i globalnych (GEM) funduszy inwestycyjnych
  • listy obecności na WZA (wkrótce)
 
Danymi dotyczącymi składem akcjonariatu szczególnie zainteresowane są
 
  • działy analiz
  • działy rynku pierwotnego domów maklerskich
  • departamenty odpowiadające za relacje inwestorskie w spółkach publicznych
  • podmioty świadczące usługi w zakresie relacji inwestorskich na rzecz spółek publicznych