Line
RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE
 
wszystkie
wszystkie
EBI
ESPI
2020
wszystkie
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
wszystkie
wszystkie
bieżące
okresowe kwartalne
okresowe roczne
24-06-2020 EBI 10/2020   Treść uchwał podjętych na ZWZA dnia 24 czerwca 2020 r. (korekta)
Załącznik 1 - Treść uchwał podjętych na ZWZA dnia 24 czerwca 2020 roku
24-06-2020 EBI 9/2020   Treść uchwał podjętych na ZWZA dnia 24 czerwca 2020 r.
03-06-2020 ESPI 9/2020   Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Załącznik 1 - Transakcja Pana Michała Duniec z dnia 3 czerwca 2020 roku
27-05-2020 ESPI 8/2020   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2020 r.
Załącznik 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Załącznik 2 - Projekty uchwał na ZWZ Załącznik 3 - Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej Załącznik 4 - Pełnomocnictwo dla osoby prawnej
27-05-2020 EBI 8/2020   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2020 r.
Załącznik 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Załącznik 2 - Projekty uchwał na ZWZ Załącznik 3 - Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej Załącznik 4 - Pełnomocnictwo dla osoby prawnej
20-05-2020 ESPI 7/2020   Zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta
Załącznik 1 - Transakcja Pana Przemysława Szalbierz z dnia 18 maja 2020 roku
15-05-2020 EBI 7/2020   Skonsolidowany raport kwartalny wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za I kwartał 2020 roku
Załącznik 1 - Raport skonsolidowany za I kwartał 2020 roku
14-05-2020 EBI 6/2020   Jednostkowy raport roczny Spółki Analizy Online S.A. za 2019 rok
Załącznik 1 - Jednostkowy raport roczny za 2019 rok Załącznik 2 - Sprawozdanie z badania jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok
14-05-2020 EBI 5/2020   Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za 2019 rok
Załącznik 1 - Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok Załącznik 2 - Sprawozdanie z badania skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
06-05-2020 EBI 4/2020   Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu okresowego za 2019 rok