Line
RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE
 
wszystkie
wszystkie
EBI
ESPI
2020
wszystkie
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
wszystkie
wszystkie
bieżące
okresowe kwartalne
okresowe roczne
07-08-2020 EBI 14/2020   Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za II kwartał 2020 roku
Załącznik 1 - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku
07-08-2020 EBI 13/2020   Skonsolidowany raport kwartalny wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za II kwartał 2020 roku
Załącznik 1 - Raport skonsolidowany za II kwartał 2020 roku
24-06-2020 ESPI 11/2020   Zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta
Załącznik 1 - Transakcja Pana Przemysława Szalbierz z dnia 23 czerwca 2020 roku
24-06-2020 ESPI 10/2020   Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na ZWZA Spółki w dniu 24 czerwca 2020 r.
24-06-2020 EBI 12/2020   Zmiana Statutu Spółki Analizy Online S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Analizy Online S.A. w dniu 24.06.2020 r.
Załącznik 1 - Tekst jednolity Statutu Spółki po zmianach uchwalonych przez ZWZA 24 czerwca 2020 roku
24-06-2020 EBI 11/2020   Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na ZWZA Spółki w dniu 24 czerwca 2020 r.
24-06-2020 EBI 10/2020   Treść uchwał podjętych na ZWZA dnia 24 czerwca 2020 r. (korekta)
Załącznik 1 - Treść uchwał podjętych na ZWZA dnia 24 czerwca 2020 roku
24-06-2020 EBI 9/2020   Treść uchwał podjętych na ZWZA dnia 24 czerwca 2020 r.
03-06-2020 ESPI 9/2020   Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Załącznik 1 - Transakcja Pana Michała Duniec z dnia 3 czerwca 2020 roku
27-05-2020 ESPI 8/2020   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2020 r.
Załącznik 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Załącznik 2 - Projekty uchwał na ZWZ Załącznik 3 - Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej Załącznik 4 - Pełnomocnictwo dla osoby prawnej