Line
RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE
 
wszystkie
wszystkie
EBI
ESPI
2019
wszystkie
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
wszystkie
wszystkie
bieżące
okresowe kwartalne
okresowe roczne
18-04-2019 ESPI 7/2019   Odwołanie Członka Zarządu w Spółce Zależnej od Emitenta
18-04-2019 ESPI 6/2019   Powołanie Zarządu Spółki Analizy Online S.A. na nową kadencję
Załącznik 1 - Życiorys p. Michała Duniec Załącznik 2 - Życiorys p. Przemysława Szalbierza
18-04-2019 ESPI 5/2019   Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Analizy Online S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2018
18-04-2019 EBI 4/2019   Powołanie Zarządu Spółki Analizy Online S.A. na nową kadencję
Załącznik 1 - Życiorys p. Michała Duniec Załącznik 2 - Życiorys p. Przemysława Szalbierza
11-04-2019 ESPI 4/2019   Umowa pożyczki w ramach Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A.
19-03-2019 ESPI 3/2019   Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Załącznik 1 - Transakcja Pani Katarzyny Bednarskiej z dnia 15.03.2019 r.
19-03-2019 ESPI 2/2019   Zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta
Załącznik 1 - Transakcja Pana Marka Bednarskiego z dnia 15.03.2019 r.
08-03-2019 ESPI 1/2019   Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Załącznik 1 - Transakcja Pani Katarzyny Bednarskiej z dnia 06.03.2019 r
14-02-2019 EBI 3/2019   Skonsolidowany raport kwartalny wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za IV kwartał 2018 roku
Załącznik 1 - Raport skonsolidowany za IV kwartał 2018 roku
14-01-2019 EBI 2/2019   Korekta raportu EBI 1/2019 w sprawie Harmonogramu publikacji raportów okresowych Analiz Online S.A. w 2019 roku