Line
RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE
 
wszystkie
wszystkie
EBI
ESPI
2019
wszystkie
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
wszystkie
wszystkie
bieżące
okresowe kwartalne
okresowe roczne
17-06-2019 EBI 11/2019   Zwiększenie stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. powyżej 50,00%
17-06-2019 ESPI 10/2019   Zwiększenie stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. powyżej 50,00%
31-05-2019 ESPI 9/2019   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r.
Załącznik 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Załącznik 2 - Projekty uchwał na ZWZA Załącznik 3 - Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej Załącznik 4 - Pełnomocnictwo dla osoby prawnej
31-05-2019 EBI 10/2019   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r.
Załącznik 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Załącznik 2 - Projekty uchwał na ZWZA Załącznik 3 - Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej Załącznik 4 - Pełnomocnictwo dla osoby prawnej
31-05-2019 EBI 9/2019   Jednostkowy raport roczny Spółki Analizy Online S.A. za 2018 rok
Załącznik 1 - Jednostkowy raport roczny za 2018 rok Załącznik 2 - Sprawozdanie z badania jednostkowego rocznego raportu za 2018 rok
31-05-2019 EBI 8/2019   Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za 2018 rok
Załącznik 1 - Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok Załącznik 2 - Sprawozdanie z badania skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
22-05-2019 EBI 7/2019   Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu okresowego za 2018 rok
14-05-2019 EBI 6/2019   Skonsolidowany raport kwartalny wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za I kwartał 2019 roku
Załącznik 1 - Raport skonsolidowany za I kwartał 2019 roku
26-04-2019 EBI 5/2019   Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu okresowego za 2018 rok
18-04-2019 ESPI 8/2019   Delegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Zależnej od Emitenta do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki Zależnej od Emitenta