Line
RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE
 
wszystkie
wszystkie
EBI
ESPI
2019
wszystkie
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
wszystkie
wszystkie
bieżące
okresowe kwartalne
okresowe roczne
02-07-2019 ESPI 14/2019   Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Załącznik 1 - Transakcja Pana Marka Bednarskiego z dnia 28.06.2019 r.
28-06-2019 ESPI 13/2019   Powołanie Rady Nadzorczej Spółki Analizy Online S.A. na nową kadencję
28-06-2019 ESPI 12/2019   Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na ZWZA Spółki w dniu 28 czerwca 2019r.
28-06-2019 EBI 14/2019   Powołanie Rady Nadzorczej Spółki Analizy Online S.A. na nową kadencję
Załącznik 1 - Życiorys Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Rogalińskiego Załącznik 2 - Życiorys Zastępcy Przewodnicząego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Gossa Załącznik 3 - Życiorys Członka Rady Nadzorczej Pana Tymona Kokota Załącznik 4 - Życiorys Członka Rady Nadzorczej Pana Bolesława Samodulskiego Załącznik 5 - Życiorys Członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Żelazko
28-06-2019 EBI 13/2019   Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na ZWZA Spółki w dniu 28 czerwca 2019r.
28-06-2019 EBI 12/2019   Treść uchwał podjętych na ZWZA dnia 28 czerwca 2019r.
Załącznik 1 - EBI_12_2019_ZWZ_Tresc_podjetych_uchwal_2019-06-28.pdf
26-06-2019 ESPI 11/2019   Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA w dniu 28 czerwca 2019r.
17-06-2019 EBI 11/2019   Zwiększenie stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. powyżej 50,00%
17-06-2019 ESPI 10/2019   Zwiększenie stanu posiadania akcji Analizy Online S.A. powyżej 50,00%
31-05-2019 ESPI 9/2019   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 r.
Załącznik 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Załącznik 2 - Projekty uchwał na ZWZA Załącznik 3 - Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej Załącznik 4 - Pełnomocnictwo dla osoby prawnej