Line
RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE
 
wszystkie
wszystkie
EBI
ESPI
2019
wszystkie
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
wszystkie
wszystkie
bieżące
okresowe kwartalne
okresowe roczne
11-07-2019 EBI 15/2019   Odwołanie prokury łącznej
04-07-2019 ESPI 16/2019   Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Załącznik 1 - Transkacje Pani Beaty Szalbierz z dnia 2 i 3 lipca 2019 r.
04-07-2019 ESPI 15/2019   Zawiadomienie o sprzedaży akcji Emitenta
Załącznik 1 - Transakcje Pana Przemysława Szalbierz z dnia 2 i 3 lipca 2019 r.
02-07-2019 ESPI 14/2019   Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Załącznik 1 - Transakcja Pana Marka Bednarskiego z dnia 28.06.2019 r.
28-06-2019 ESPI 13/2019   Powołanie Rady Nadzorczej Spółki Analizy Online S.A. na nową kadencję
28-06-2019 ESPI 12/2019   Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na ZWZA Spółki w dniu 28 czerwca 2019r.
28-06-2019 EBI 14/2019   Powołanie Rady Nadzorczej Spółki Analizy Online S.A. na nową kadencję
Załącznik 1 - Życiorys Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Rogalińskiego Załącznik 2 - Życiorys Zastępcy Przewodnicząego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Gossa Załącznik 3 - Życiorys Członka Rady Nadzorczej Pana Tymona Kokota Załącznik 4 - Życiorys Członka Rady Nadzorczej Pana Bolesława Samodulskiego Załącznik 5 - Życiorys Członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Żelazko
28-06-2019 EBI 13/2019   Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na ZWZA Spółki w dniu 28 czerwca 2019r.
28-06-2019 EBI 12/2019   Treść uchwał podjętych na ZWZA dnia 28 czerwca 2019r.
Załącznik 1 - EBI_12_2019_ZWZ_Tresc_podjetych_uchwal_2019-06-28.pdf
26-06-2019 ESPI 11/2019   Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA w dniu 28 czerwca 2019r.