Line
18/10/2007

Jak radziły sobie fundusze – nowy ranking Analiz Online i Rzeczpospolitej

W dodatku specjalnym „Moje pieniądze” dziennika Rzeczpospolita z dnia 18 października 2007r, czytelnicy znajdą ranking towarzystw i funduszy inwestycyjnych przygotowany wspólnie przez analityków naszej firmy oraz dziennikarzy Rzeczpospolitej. Przygotowując tegoroczną edycję rankingu, podobnie jak w latach ubiegłych zakładaliśmy, że stanie się on swoistym kierunkowskazem dla inwestorów stojących przed trudnym wyborem najlepszego sposobu na pomnażanie swoich oszczędności.
Długoterminowa natura rankingu oraz obiektywność kryteriów każdorazowo wykorzystywanych przy klasyfikacji towarzystw i funduszy inwestycyjnych sprawiają, że staje się on ważnym punktem odniesienia zarówno dla ocenianych instytucji jak i dla ich klientów.

Podobnie jak w latach ubiegłych towarzystwa funduszy inwestycyjnych oceniane były wg wyników inwestycyjnych, ryzyka oraz stabilności zespołu zarządzających, a także jakości oferty i polityki informacyjnej względem klientów.
Każde towarzystwo inwestycyjne mogło zdobyć maksymalną liczbę 150 punktów, z czego 130 za wyniki inwestycyjne, ponoszone ryzyko i stabilność zespołów zarządzających aktywami. Oceniając wyniki inwestycyjne oraz ryzyko analitycy brali pod uwagę tylko fundusze akcyjne i obligacyjne.
Dodatkowo 20 punktów towarzystwo mogło uzyskać za politykę informacyjną, możliwość dywersyfikacji inwestycji oraz obecność funduszy parasolowych w ofercie.

Na pierwszym miejscu w tegorocznym rankingu znalazł się Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Zdetronizowało ono ubiegłorocznego zwycięzcę - Union Investment TFI, któro zdobyło najwięcej punktów w ocenie jakościowej, zajmując drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji. Jest to piąty z kolei ranking Rzeczpospolitej, w którym UI TFI zajęło jedną z czołowych pozycji wśród towarzystw funduszy inwestycyjnych. Kolejne trzecie miejsce w rankingu zajęło ING TFI.

Większe przetasowanie możemy zaobserwować wśród liderów funduszy inwestycyjnych. Oceniane były fundusze sklasyfikowane ze względu na politykę inwestycyjną w pięciu grupach, działające na polskim rynku minimum pięć lat, w trzech podstawowych kategoriach: wyniki inwestycyjne, ryzyko oraz stabilność zespołu zarządzającego. Największy nacisk podobnie jak w przypadku towarzystw kładziony był na wyniki, wyliczane w okresach rocznych i miesięcznych, w okresie od września 2002 do września 2007r. Każdy fundusz mógł zdobyć najwięcej 100 punktów z czego 70 właśnie za wyniki.

Zwycięzcą w grupie funduszy akcyjnych został Skarbiec Akcja, który nie miał największej stopy zwrotu ale zrekompensował to umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym i stabilnością zespołu zarządzających. Dzięki temu minimalnie wyprzedził Arkę BZ WBK Akcji – fundusz który w badanym okresie zarobił najwięcej dla swoich klientów. Wśród funduszy zrównoważonych niekwestionowanym liderem okazała się Arka BZ WBK Zrównoważony, a Arka BZW BK Stabilnego Wzrostu przewodziła funduszom w swojej grupie. Zwycięzcy tych grup z ubiegłego roku znaleźli się kolejno na trzecim i piątym miejscu w tegorocznym rankingu. Pierwszą pozycję wśród funduszy obligacji zajął ING Obligacji 2, a wśród funduszy rynku pieniężnego zwycięzcą okazał się CitiPłynnościowy SFIO. 

kontakt: info@analizy.pl