Line
05/10/2009

Pierwsze OFE z kartą funduszu

To jednocześnie pierwsze spośród dostępnych na rynku funduszy emerytalnych PTE, które postanowiło wykorzystać tę formę w kontakcie ze swoimi klientami.
Karty funduszy to jeden z podstawowych sposobów komunikowania się towarzystw lub dystrybutorów z ich klientami na całym świecie. Przygotowywane z reguły z częstotliwością miesięczną dokumenty umożliwiają lepszy przepływ informacji o poszczególnych produktach: m.in. o ich wynikach oraz czynnikach mających na nie bezpośredni wpływ. Również w Polsce to rozwiązanie zdobyło należne mu miejsce i jest dziś powszechnie stosowane m.in. przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. "Nasze Towarzystwo zdecydowało jako pierwsze na rynku emerytalnym o przygotowaniu pomocy sprzedażowej w postaci wystandaryzowanego, systematycznie dostarczanego materiału - Karty Funduszu, zwanej również potocznie CV Funduszu, gdzie umieszczamy informacje ważne dla klienta w procesie podejmowania decyzji o wyborze lub zmianie OFE. Autoryzacja danych przez Analizy Online, niezależną i uznaną na rynku firmę analityczną jest istotnym wskaźnikiem obiektywizującym przedstawione dane" - powiedziała Ewa Madej, Dyrektor Biura Marketingu i Wsparcia Sprzedaży.
 
BANKOWY PTE (www.bankowy.pl) zarządzające Bankowym Otwartym Funduszem Emerytalnym powstało jako wspólne przedsięwzięcie PKO BP S.A. oraz Banku Handlowy w Warszawie S.A. Od listopada 2003 roku jedynym akcjonariuszem towarzystwa jest PKO BP S.A. Bankowy OFE zarządza aktywami na poziomie 4,7 mld PLN powierzonymi przez 440 tysięcy osób.
 
Kontakt: info@analizy.pl