Line
10/03/2008

Kolejne TFI powierzyło nam przygotowanie kart funduszy

Na całym świecie karta funduszu (ang. fact sheet) stanowi podstawowy sposób i narzędzie komunikowania się funduszu z otoczeniem. "- Przez wiele lat uznawaliśmy materiały przygotowywane przez Legg Mason TFI, a wcześniej przez TFI Banku Handlowego, za jedne z najlepszych na polskim rynku. Treść tych kart niemal dorównuje temu, co mają do swojej dyspozycji inwestorzy zagraniczni" - powiedział Tomasz Publicewicz, współzałożyciel firmy Analizy Online.
Cieszymy się, że kolejny partner zdecydował się skorzystać z naszych bogatych, bo już blisko 4-letnich doświadczeń z zakresu przygotowania kart funduszy na zlecenie. Tym razem umowa ma bardzo kompleksowy charakter, obejmuje bowiem przygotowanie materiałów w języku polskim i w języku angielskim oraz aktualizację zmieniających się w związku z tym treści na produktowych stronach w internecie.

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (www.leggmason.pl) oferuje Klientom indywidualnym i instytucjonalnym fundusze inwestycyjne i specjalistyczne programy inwestycyjne. Atutem Towarzystwa jest selektywny styl zarządzania i stosowanie usystematyzowanego procesu inwestycyjnego. Podstawę polityki inwestycyjnej Legg Mason stanowią klasyczne aktywa oraz inwestowanie w oparciu o wewnętrzną wartość przedsiębiorstw. Towarzystwo jest obecne na polskim rynku od 1998 roku, początkowo jako TFI Banku Handlowego. Aktywa zgromadzone w funduszach Legg Mason TFI na koniec lutego 2008 roku sięgały 3,9 mld PLN, co dawało firmie pozycję jednego z największych graczy, nie związanego z żadnym znaczącym bankiem detalicznym.

kontakt: info@analizy.pl

17/12/2007
Wyceny zagranicznych funduszy w Money.pl Od grudnia 2007 roku zakres współpracy pomiędzy Analizami Online i Money.pl został poszerzony o wyceny tytułów uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych, dystrybuowanych w Polsce na podstawie notyfikacji KNF.
15/12/2007
Konferencja Churn Management & Customer Retention "Budowanie lojalności klientów - efektywne strategie zapobiegania migracjom na konkurencyjnym rynku instytucji finansowych" to temat kolejnej konferencji organizowanej przez Institute for International Research, w której mieliśmy przyjemność wziąć udział.
16/11/2007
Pierwsze Foreign Asset Managers Fund Forum z naszym udziałem Analizy Online miały przyjemność uczestniczyć w zorganizowanym wspólnie przez BlackRock Merrill Lynch, Fortis Investments, Franklin Templeton, HSBC Investments, JP Morgan AM oraz Robeco forum, poświęconym zagranicznym funduszom inwestycyjnym.
15/11/2007
Kolejny ubezpieczyciel wybrał FUNDonline Predica Europe SA ubezpieczyciel wywodzący się z grupy francuskiego towarzystwa ubezpieczeniowego Predica, koncentrujący się na sprzedaży ubezpieczeń z funduszami inwestycyjnymi za pośrednictwem banków, został naszym nowym klientem.
13/11/2007
Nowy dom maklerski dołączył do grona naszych klientów Wrocławski Dom Maklerski S.A. dołączył od odbiorców naszych danych. Od listopada b.r. narzędzia internetowe WDM S.A. zasilane będą przez Analizy Online wycenami funduszy inwestycyjnych.