Line
10/03/2008

Kolejne TFI powierzyło nam przygotowanie kart funduszy

Na całym świecie karta funduszu (ang. fact sheet) stanowi podstawowy sposób i narzędzie komunikowania się funduszu z otoczeniem. "- Przez wiele lat uznawaliśmy materiały przygotowywane przez Legg Mason TFI, a wcześniej przez TFI Banku Handlowego, za jedne z najlepszych na polskim rynku. Treść tych kart niemal dorównuje temu, co mają do swojej dyspozycji inwestorzy zagraniczni" - powiedział Tomasz Publicewicz, współzałożyciel firmy Analizy Online.
Cieszymy się, że kolejny partner zdecydował się skorzystać z naszych bogatych, bo już blisko 4-letnich doświadczeń z zakresu przygotowania kart funduszy na zlecenie. Tym razem umowa ma bardzo kompleksowy charakter, obejmuje bowiem przygotowanie materiałów w języku polskim i w języku angielskim oraz aktualizację zmieniających się w związku z tym treści na produktowych stronach w internecie.

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (www.leggmason.pl) oferuje Klientom indywidualnym i instytucjonalnym fundusze inwestycyjne i specjalistyczne programy inwestycyjne. Atutem Towarzystwa jest selektywny styl zarządzania i stosowanie usystematyzowanego procesu inwestycyjnego. Podstawę polityki inwestycyjnej Legg Mason stanowią klasyczne aktywa oraz inwestowanie w oparciu o wewnętrzną wartość przedsiębiorstw. Towarzystwo jest obecne na polskim rynku od 1998 roku, początkowo jako TFI Banku Handlowego. Aktywa zgromadzone w funduszach Legg Mason TFI na koniec lutego 2008 roku sięgały 3,9 mld PLN, co dawało firmie pozycję jednego z największych graczy, nie związanego z żadnym znaczącym bankiem detalicznym.

kontakt: info@analizy.pl