Line
13/11/2007

Nowy dom maklerski dołączył do grona naszych klientów

W swojej ekspansji na rynku funduszy inwestycyjnych WDM S.A. postanowił skorzystać z możliwości, jakie daje outsourcing. Skupiając się na produktach i budowie platformy transakcyjnej freeFUND zasilanie w dane, niezbędne do ich funkcjonowania, powierzył naszej firmie. Na podstawie podpisanej umowy, zasililiśmy bazy danych Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. w historyczne wyceny funduszy inwestycyjnych. Będziemy dbali również o ich aktualność.

Wrocławski Dom Maklerski S.A. (www.wdmsa.pl) działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z 2006r. Prywatny dom maklerski, jedyny z centralą na Dolnym Śląsku. WDM S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze pierwszych ofert publicznych akcji (IPO) i wprowadzaniu spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek regulowany i rynek NewConnect), jak również w zarządzaniu nadwyżkami finansowymi przedsiębiorstw i zamożnych osób fizycznych.

kontakt: info@analizy.pl17/12/2007
Wyceny zagranicznych funduszy w Money.pl Od grudnia 2007 roku zakres współpracy pomiędzy Analizami Online i Money.pl został poszerzony o wyceny tytułów uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych, dystrybuowanych w Polsce na podstawie notyfikacji KNF.
15/12/2007
Konferencja Churn Management & Customer Retention "Budowanie lojalności klientów - efektywne strategie zapobiegania migracjom na konkurencyjnym rynku instytucji finansowych" to temat kolejnej konferencji organizowanej przez Institute for International Research, w której mieliśmy przyjemność wziąć udział.
16/11/2007
Pierwsze Foreign Asset Managers Fund Forum z naszym udziałem Analizy Online miały przyjemność uczestniczyć w zorganizowanym wspólnie przez BlackRock Merrill Lynch, Fortis Investments, Franklin Templeton, HSBC Investments, JP Morgan AM oraz Robeco forum, poświęconym zagranicznym funduszom inwestycyjnym.
15/11/2007
Kolejny ubezpieczyciel wybrał FUNDonline Predica Europe SA ubezpieczyciel wywodzący się z grupy francuskiego towarzystwa ubezpieczeniowego Predica, koncentrujący się na sprzedaży ubezpieczeń z funduszami inwestycyjnymi za pośrednictwem banków, został naszym nowym klientem.
13/11/2007
Nowy dom maklerski dołączył do grona naszych klientów Wrocławski Dom Maklerski S.A. dołączył od odbiorców naszych danych. Od listopada b.r. narzędzia internetowe WDM S.A. zasilane będą przez Analizy Online wycenami funduszy inwestycyjnych.