Line
13/11/2007

Nowy dom maklerski dołączył do grona naszych klientów

W swojej ekspansji na rynku funduszy inwestycyjnych WDM S.A. postanowił skorzystać z możliwości, jakie daje outsourcing. Skupiając się na produktach i budowie platformy transakcyjnej freeFUND zasilanie w dane, niezbędne do ich funkcjonowania, powierzył naszej firmie. Na podstawie podpisanej umowy, zasililiśmy bazy danych Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. w historyczne wyceny funduszy inwestycyjnych. Będziemy dbali również o ich aktualność.

Wrocławski Dom Maklerski S.A. (www.wdmsa.pl) działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z 2006r. Prywatny dom maklerski, jedyny z centralą na Dolnym Śląsku. WDM S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze pierwszych ofert publicznych akcji (IPO) i wprowadzaniu spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek regulowany i rynek NewConnect), jak również w zarządzaniu nadwyżkami finansowymi przedsiębiorstw i zamożnych osób fizycznych.

kontakt: info@analizy.pl