Line
31/07/2009

Funduj: lokaty, akcje czy obligacje?

Magazyn "Funduj. ABC inwestowania" został przygotowany z myślą o dotychczasowych oraz potencjalnych klientach BPH TFI. Jest on kierowany do osób zainteresowanych inwestowaniem swoich oszczędności w fundusze, które jednocześnie chciałyby poznać reguły rządzące rynkiem. Ale treść magazynu nie jest kierowana wyłącznie do osób stawiających na rynku funduszy pierwsze kroki. Aktywni i bardziej doświadczeni inwestorzy mogą znaleźć w nim również wiadomości z rynku nieruchomości, felietony branżowe i opinie ekspertów oraz informacje o interesujących aspektach życia. Zdaniem twórców periodyku jest on ciekawą propozycją dla tych, którzy wolą "zarabiać po to, by żyć"”, a nie "żyć po to, by zarabiać".
Każdy klient BPH TFI otrzymuje magazyn "Funduj. ABC Inwestowania" drogą pocztową. Dla osób zainteresowanych inwestowaniem magazyn ma być również dostępny w placówkach Banku BPH.
 
kontakt: info@analizy.pl