Line
Claster-AOL

Gwarancja najwyższej jakości jak również zakres oferowanych produktów i usług powoduje, że liczba naszych klientów stale się powiększa.

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz wykorzystując zgromadzone przez lata dane jesteśmy w stanie wypełnić potrzeby każdego Klienta bez względu na rolę jaką pełni na rynku produktów inwestycyjnych. Wśród naszych Klientów znajdują się zarówno instytucje wspólnego inwestowania i dystrybutorzy produktów inwestycyjnych, jak również media czy inwestorzy indywidualni. Jakość dostarczanych przez nas rozwiązań doceniają m.in. takie instytucje jak Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.