Line
16/11/2007

Pierwsze Foreign Asset Managers Fund Forum z naszym udziałem

W dniu 14 listopada, po raz pierwszy w Polsce, odbyła się konferencja pod nazwą Foreign Asset Managers Fund Forum. Coraz większa zasobność kieszeni polskich inwestorów sprawiła, że Polska stała się atrakcyjnym krajem dla zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania. Jednakże obecność zagranicznych funduszy inwestycyjnych nie jest jeszcze zauważalna dla większości rodzimych inwestorów.

Nasz udział na Fund Forum, jak podkreślił Grzegorz Raupuk – prezes Analiz Online, był odpowiedzią na deficyt informacji o zagranicznych funduszach inwestycyjnych. W zasięgu zainteresowania naszej firmy, jako ośrodka monitorującego instytucje wspólnego inwestowania, oprócz polskich funduszy inwestycyjnych, są także instytucje zagraniczne oferujące swoje produkty inwestycyjne w Polsce. Wystąpienie na Fund Forum było więc doskonałą okazją do tego, aby podzielić się wiedzą, jaką zgromadziliśmy na ten temat. Nasze wystąpienie, w szczególności dotyczyło rosnącego znaczenia zagranicznych funduszy inwestycyjnych na rodzimym rynku. Wierzymy, że w naszym wspólnym interesie jest wspieranie rozwoju funduszy inwestycyjnych zarówno polskich jak i zagranicznych. A obiektywne spojrzenie na rynek jest dodatkowym narzędziem, ułatwiającym decyzje inwestycyjne Polaków.
Nasza współpraca z organizatorami Fund Forum zaowocowała raportem, w którym ujawniliśmy po raz pierwszy zagregowany poziom aktywów pozyskanych z Polski przez organizatorów Fund Forum. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli prezentować ich aktywa w sposób cykliczny.

kontakt: info@analizy.pl