Line
12/07/2007

Nasze dane w portalu Deutsche Bank PBC S.A.

Na mocy podpisanej umowy nasza firma zobowiązała się dostarczać i na bieżąco aktualizować dane o funduszach inwestycyjnych. Prezentowane dane to wyceny funduszy inwestycyjnych. „Będą one wykorzystywane w naszym portalu www.db-pbc.pl, jak również za pośrednictwem innych kanałów komunikacji, m.in. w formie tabel, zestawień, kalkulatorów czy symulatorów inwestycyjnych.” – powiedział Tomasz Calik z Departamentu Marketingu Deutsche Bank PBC.
Tym samym Deutsche Bank PBC S.A. dołączył do wciąż powiększającego się grona odbiorców danych o rynku instytucji wspólnego inwestowania, zbieranych i aktualizowanych przez Analizy Online.

Deutsche Bank PBC S.A. (www.db-pbc.pl) jest członkiem Grupy Deutsche Bank, jednej z największych, globalnych instytucji finansowych. Bank doradza Klientom indywidualnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie nowoczesnych rozwiązań finansowych, obejmujących zarówno tradycyjne usługi bankowe, specjalistyczne produkty rynku kapitałowego oraz usługi typu Consumer Finance dostępne w Polsce w ramach marki db kredyt. Szczególny nacisk Deutsche Bank PBC kładzie na profesjonalne doradztwo w zakresie inwestycji. Jako jeden z nielicznych na polskim rynku stosuje otwartą architekturę w zakresie funduszy inwestycyjnych oferując ponad 160 lokalnych i zagranicznych produktów, w tym fundusze zarządzane przez światowych liderów w tej branży – Black Rock Merrill Lynch Investment Managers, Franklin Templeton Investment Funds oraz Superfund. Bank oferuje swoim Klientom dostęp do rachunku w sieci placówek na terenie całego kraju, a także przy pomocy Internetu i Teleserwisu.

kontakt: info@analizy.pl