Line
15/03/2007

„Bancassurance 2007”

Do udziału w organizowanej przez polskiego przedstawiciela Institute for International Research trzydniowej konferencji, oprócz naszej firmy w charakterze prelegentów, zaproszono wybitnych specjalistów zawodowo zajmujących się obszarem współpracy banków z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Za cel konferencji organizatorzy postawili sobie prezentację kierunków rozwoju rynku bancassurance w świetle zachodzących zmian prawnych i ekonomicznych. Uczestnicy konferencji mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat modeli współpracy pomiędzy bankami a firmami ubezpieczeniowymi, w celu stworzenia interesującej i spójnej oferty dla klientów oraz kanałów dystrybucyjnych dla bancassurance. Próbowano też znaleźć odpowiedzi na pytania jakie są czynniki najsilniej wpływające na sukces bancassurance i jakie jest miejsce dla połączonych produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych na rynku kapitałowym.

W ostatnim dniu konferencji, naszej firmie przypadły w udziale dwa wystąpienia, poświęcone możliwościom inwestycyjnym Polaków na rynku finansowym z uwzględnieniem miejsca ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w strukturze oszczędności Polaków oraz rozwojowi funduszy inwestycyjnych w kontekście bancassurance, na przykładach wybranych grup finansowych.

Z racji swojej specjalistycznej tematyki konferencja „Bancassurance 2007” skupiła w charakterze słuchaczy głównie przedstawicieli banków i towarzystw ubezpieczeniowych.


kontakt: info@analizy.pl