Line
16/01/2007

Holder zdobył uznanie CDM Pekao SA

Na mocy podpisanej umowy specjaliści CDM Pekao SA otrzymali możliwość korzystania z prowadzonego przez nas serwisu HOLDER. Po FUNDonline FI, który dostarcza pracownikom CDM Pekao SA wszelkich danych o rynku funduszy inwestycyjnych, jest to kolejny serwis, który będzie wspomagał ich codzienną pracę.
Funkcjonalność HOLDERA oraz zawarte w nim szczegółowe informacje na temat struktury i zmian w akcjonariacie spółek notowanych na GPW stanowi doskonałe narzędzie w pracy brokerów giełdowych i analityków.

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (www.cdmpekao.com.pl), od marca 1991r. do listopada 1997 r. - Centralne Biuro Maklerskie Banku Pekao SA, jest największym i najdłużej działającym domem maklerskim na polskim rynku kapitałowym.
Oferta CDM Pekao SA obejmuje wszelkie usługi związane z pośrednictwem w obrocie papierami wartościowymi na rynku wtórnym, terminowym i obrotem instrumentami pochodnymi. Ponadto w ofercie Biura znajduje się doradztwo kapitałowe i usługi na rynku pierwotnym, związane z pozyskiwaniem kapitału dla podmiotów gospodarczych sektora prywatnego oraz spółek Skarbu Państwa, a także pomoc w pracach koncepcyjnych nad sposobem gromadzenia funduszy oraz koordynację i przeprowadzenie ofert publicznych.
Właścicielem 100% akcji CDM Pekao SA jest Bank Pekao SA.

kontakt: info@analizy.pl