OSTRZEŻENIE!!!

Oszuści podszywają się pod Analizy Online!

Line
19/12/2006

Niezależna opinia kierunkowskazem w rozwoju

W trosce o ciągły rozwój swojej kadry PKO TFI S.A. zdecydowało się na skorzystanie z naszych usług. Adresatami szkolenia-prezentacji byli dyrektorzy regionalni, których podstawowym zadaniem, poza współpracą z dystrybutorami w zakresie sprzedaży Funduszy PKO/CREDIT SUISSE, jest również przekazywanie wiedzy na temat rynku funduszy inwestycyjnych swoim współpracownikom.
Podczas spotkania, specjalista Analiz Online przedstawił słuchaczom naszą opinię na temat organizacji rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce a szczególny nacisk położył na omówienie pozycji PKO TFI na tym rynku. Prezentacja poświęcona była również szczegółowej analizie funduszy oferowanych przez PKO TFI oraz mocnym i słabym stronom oferty produktowej Towarzystwa.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (www.pkotfi.pl) jest czwartym co do wielkości towarzystwem funduszy inwestycyjnych na polskim ryku. Zostało utworzone w 1997 roku przez PKO BP SA i Credit Suisse Group. Oferta Towarzystwa skierowana jest do osób fizycznych i instytucji. Jednostki uczestnictwa funduszy zarządzanych przez PKO TFI można kupić w większości placówek PKO BP S.A., w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP S.A. oraz Banku Pocztowym S.A.

kontakt: info@analizy.pl