Line
05/10/2006

FUNDonline wspiera rozwój produktów grupy PZU

Tym samym firma PZU AM powiększyła grono naszych klientów z segmentu instytucji zarządzających portfelem papierów wartościowych na zlecenie i profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego.
Głównym użytkownikiem serwisów będzie nowo utworzona komórka - Zespół Wsparcia i Rozwoju Produktów. Na bazie podpisanej umowy specjaliści z PZU AM będą korzystali z dwóch, spośród kilku prowadzonych przez nas serwisów, a mianowicie FUNDonline FI oraz FUNDonline UFK.
Narzędzia w nich zawarte zostaną wykorzystane przy monitoringu i analizie rynku funduszy inwestycyjny oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Jednocześnie dostęp do bieżących rynkowych informacji, wiadomości i analiz umożliwi pracownikom PZU AM wychwytywanie aktualnych tendencji i szybkie reagowanie na pojawiające się zmiany.

PZU Asset Management SA (strona www) funkcjonuje w strukturze Grupy PZU od 2001 roku. W 2005 roku PZU AM SA przejął funkcje związane z zarządzaniem wybranymi portfelami aktywów oraz funduszy spółek z Grupy PZU tj. PZU SA, PZU Życie SA, TFI PZU SA oraz MPTE PZU SA. Obecnie PZU AM SA zarządza środkami o wartości blisko 22 mld zł. W wyniku tego procesu powstała największa firma typu asset management w Polsce, posiadająca bardzo wysoko wykwalifikowany zespół analityków i specjalistów w zarządzaniu dłużnymi papierami wartościowymi, akcjami notowanymi na rynkach regulowanych, instrumentami pochodnymi. PZU AM zatrudnia 39 osób, wśród których jest sześciu licencjonowanych doradców inwestycyjnych.


kontakt: info@analizy.pl