Line
08/09/2006

Pakiety w cenie

Skarbiec Investment Management (http://www.skarbiec.pl) świadczy usługi zarządzania zarówno portfelem klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych, również w ramach swojej grup, m.in. dla Skarbiec TFI. Strategia firmy dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów i modyfikowana w zależności od aktualnej oceny sytuacji rynkowej.
„Dla instytucji mającej w swoich rękach tak duże aktywa dostęp do serwisów FUNDonline FI oraz HOLDERA jest doskonałym wyjściem. Pierwszy z serwisów dostarczy specjalistom wszelkich informacji z zakresu rynku funduszy inwestycyjnych, HOLDER natomiast umożliwi wykorzystanie podczas pracy analitycznej bazy danych o akcjonariuszach spółek notowanych na naszej giełdzie. Jestem przekonany ze zawarty w serwisach zespół narzędzi ułatwi wnikliwą ocenę obu rynków.” – powiedział Grzegorz Raupuk – prezes Analizy Online.

Przypomnijmy, że Analizy Online swym zakresem obejmują monitoring nie tylko rynku funduszy inwestycyjnych i akcji. W obszarze naszych zainteresowań znajdują się również fundusze emerytalne i im poświęcony jest serwis FUNDonline FE, fundusze ubezpieczeniowe, których szczegółowy monitoring zawiera serwis FUNDonline UFK. Ponadto dopełnieniem informacji o rynku finansowym jest serwis BONDER zawierający komplet informacji i narzędzi analitycznych, dzięki którym możliwa jest kompleksowa analiza rynku skarbowych papierów dłużnych.

kontakt: info@analizy.pl