Line
14/06/2006

Liczy się zarządzanie płynnością

Z lektury artykułu czytelnicy dowiedzą się jaką ofertę dla firm, pragnących skutecznie zarządzać nadwyżkami finansowymi, mają towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Czym różnią się fundusze pieniężne od gotówkowych i jakie to ma znaczenie przy alokacji wolnych środków. W materiale znajdziemy też próbę odpowiedzi na pytanie, co dla inwestorów, na obecnym etapie rozwoju rynku tzw. funduszy bezpiecznych, jest ważniejsze zyski czy ryzyko?

Zainteresowanych zapraszamy do lektury Pulsu Biznesu z dnia 8 czerwca b.r., w załączoneniu plik PDF z fragmentem artykułu.

Liczy sie zarzadzanie plynnoscia

kontakt: info@analizy.pl