Line
30/12/2005

Urząd nadzorujący rynek funduszy wśród naszych klientów


Każdy nowy klient naszych serwisów, czy odbiorca naszych usług to powód do olbrzymiego zadowolenia. Kolejni użytkownicy poddają ostrej weryfikacji informacje i dane zawarte w naszych produktach. Od grudnia 2005 roku do tego grona dołączyli pracownicy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. To dla nas powód do szczególnej dumy – trudno bowiem sobie wyobrazić lepszą rekomendację dla jakości naszej pracy. KPWiG doceniła zawartość FUNDonline, którego narzędzia oraz elastyczność w zakresie eksportu danych wniosą dodatkową wartość do pracy urzędu. Przedstawiciele Komisji docenili również unikalność struktury i zawartości serwisu BONDER. To w chwili obecnej jedyny polski produkt umożliwiający tak kompleksową i szczegółową analizę rynku skarbowych papierów dłużnych.

Kontakt: info@analizy.pl