Line
30/09/2016

Analizy Online w najbardziej prestiżowym segmencie NewConnect


Spółka Analizy Online w drodze analizy finansowej została zakwalifikowana przez Zarząd GPW SA do najbardziej prestiżowego segmentu NC Focus, zgodnie z nową klasyfikacją NewConnect. 

28 września 2016 r. nastąpiła pierwsza kwalifikacja spółek do nowych segmentów ustalonych przez NewConnect.  Zmiany w segmentacji mają na celu zapewnienie większej transparentności rynku oraz ułatwienie inwestorom identyfikacji spółek pod kątem ich kondycji finansowej i związanego z tym ryzyka finansowego.

Do segmentu New Connect Focus mogą zostać zakwalifikowane akcje emitenta, który spełni co najmniej pięć z następujących warunków:
  1. średnia wartość kapitalizacji emitenta przekroczyła 12.000.000 zł;
  2. wskaźnik cena/zysk jest wyższy niż 0 i niższy niż 50;
  3. wskaźnik cena/wartość księgowa jest wyższy niż 0 i niższy niż 10;
  4. stopa dywidendy jest wyższa niż 0 (spółka wypłaciła dywidendę);
  5. wartość księgowa przekracza 1.000.000 zł;
  6. dodatnia dynamika przychodów za ostatnie 4 kwartały;
  7. dodatnia dynamika zysku netto za ostatnie 4 kwartały.

Do wskazanego segmentu zakwalifikowano 89 Spółek spośród 408 notowanych na rynku New Connect. 

Obecność spółki w segmencie NC Focus traktujemy jako ważne wyróżnienie w naszej już 6-letniej obecności na New Connect  – powiedział Michał Duniec.