Line
20/04/2003

Grono naszych klientów powiększyło się o pierwsze PTE


Pierwszy z produktów ułatwia monitoring wydarzeń na rynku OFE. Drugi to unikalny na polskim rynku zestaw danych i narzędzi dotyczących rynku dłużnych papierów skarbowych. Jego funkcjonalność ma na celu wsparcie procesu analizy i zarządzania portfelem dłużnym.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne BANKOWY S.A. zarządza Otwartym Funduszem Emerytalnym BANKOWY. Założycielami towarzystwa były dwa najstarsze i największe banki w Polsce: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - lider bankowości detalicznej w Polsce i Bank Handlowy w Warszawie SA - jeden z liderów bankowości korporacyjnej w Polsce. W końcu marca aktywa zarządzanego przez PTE funduszu przekroczyły 1 mld PLN, a jego uczestnikami było niemal 390 tys. osób.

Kontakt: info@analizy.pl