OSTRZEŻENIE!!!

Oszuści podszywają się pod Analizy Online!

Line
11/09/2013

Analizy Online - nowy początek…

W 2013 roku minęło 13 lat odkąd Analizy Online SA dostarczają wysokiej jakości rozwiązania i narzędzia pozwalające podejmować właściwe decyzje uczestnikom rynku kapitałowego w Polsce. Teraz, zgodnie ze strategią Spółki, zamierzamy kontynuować naszą misję w nowej odsłonie. Nie przestaniemy obiektywnie, rzetelnie i na bieżąco analizować sytuacji w poszczególnych obszarach rynku kapitałowego, ale zakres naszych analiz wykraczać zacznie poza granice Polski.

Na podstawie analiz przeprowadzonych na przełomie I i II kwartału zdecydowaliśmy, że pierwszym rynkiem, na którym docelowo zaoferujemy swoje produkty i usługi będzie rynek czeski.

Naszą obecność w Czechach budujemy w oparciu o doświadczenia i model biznesowy wykorzystany w Polsce, dostosowane jednak do lokalnych uwarunkowań rynku. Od kilku miesięcy zbieramy dane i przygotowujemy infrastrukturę niezbędną do tego, by móc oferować produkty i usługi dedykowane naszym Czeskim partnerom biznesowym.

Wraz z uruchomieniem czeskiej i angielskiej wersji naszej strony internetowej rozpoczynamy publikację cyklicznych raportów analitycznych (http://www.analizyonline.com/cz/reporty-a-informace), dotyczących czeskiego rynku funduszy inwestycyjnych, kierowanych do mediów oraz instytucji działających na tym rynku.

Liczymy, iż nasze wieloletnie doświadczenie sprawi, że docelowo zajmiemy pozycję lidera na rynku informacji finansowej oraz dostawcy produktów i usług dla czeskich instytucji wspólnego inwestowania, a ekspansja na rynek czeski okaże się początkiem naszej drogi w zdobywaniu nowych rynków europejskich.Z poważaniem
Tomasz Publicewicz
Prezes Zarządu Analiz Online SA