Line
15/01/2003

Pierwsze TFI wykorzystuje FUNDonline


Dynamiczny charakter serwisu, obejmujący szeroki zakres wiadomości z rynku funduszy inwestycyjnych i emerytalnych stanowi narzędzie w pracy pionów inwestycyjnych. Dzięki zawartym w nim danym można dokonywać porównań zdarzeń na tle konkurencji, jak i tych zachodzących we wszystkich funduszach towarzystwa. Zawarte w FUNDonline dane posłużą między innymi pracownikom Działu Marketingu, do opracowywania prezentacji dotyczących rynkowej pozycji towarzystwa i oferowanych przez niego produktów oraz do tworzenia notatek prasowych i opracowań dla dziennikarzy.

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest obecne w Polsce od 1995 r (początkowo jako Korona TFI S.A). Powstało z połączenia Korony TFI S.A. i Union Investment w 2000 r.
W ofercie TFI znajdują się produkty, stworzone z myślą o różnych potrzebach inwestycyjnych klientów: fundusze krajowe i zagraniczne, plany oszczędzania i rentierskie, asset management. Wśród funduszy znajdują się zarówno te dynamiczne - przynoszące wyższe zyski , ale i obarczone większym ryzykiem, jak i bezpieczne, gdzie ryzyko jest minimalne, a zyski niższe, lecz za to stabilne.
Właścicielem 100% akcji Union Investment TFI S.A. jest Union Asset Management Holding AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem - grupa finansowa, zarządzająca aktywami od 1956 roku.

Kontakt: info@analizy.pl