Line
30/07/2009

Rozszerzyliśmy współpracę z Alior Bankiem

Zgodnie ze światowym standardem karty funduszy stanowią jedną z metod cyklicznego komunikowania się z inwestorami i dostarczania im uaktualnionych informacji o funduszu, w tym również opinii zarządzających. Obecnie nasza współpraca z Alior Bankiem w tym zakresie obejmuje dwa produkty, które zostały zaoferowane Klientom w marcu 2009 roku, tj. Subfundusz ALIOR Selektywny i Subfundusz ALIOR Stabilnych Spółek.
Nasza współpraca z Alior Bankiem rozpoczęła się na początku tego roku, kiedy Alior Bank zdecydował się na korzystanie z naszego flagowego produktu FUNDonline FI, który służy analizie rynku funduszy inwestycyjnych.

W kwietniu minionego roku włoska grupa Carlo Tassara uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie uniwersalnego banku pod nazwą Alior Bank (www.aliorbank.pl). Pod koniec października 2008 roku Alior Bank otworzył swoje pierwsze oddziały, zaś w maju bieżącego roku Biuro Maklerskie Alior Banku wprowadziło do oferty pierwsze fundusze inwestycje.

W połowie lipca 2009 roku Klienci Alior Banku obsługiwani byli w 122 oddziałach i 8 centrach biznesowych. W czasie ośmiu miesięcy Bank pozyskał 160 000 Klientów, z czego ponad 17 000 to Klienci biznesowi. Równie dynamicznie rośnie baza depozytów - w połowie lipca 2009 ich wartość przekroczyła 2,6 miliarda złotych. W tym samym czasie Bank udzielił też 1,4 mld zł kredytów.

kontakt: info@analizy.pl