Line
30/06/2003

Skandia Życie korzysta z danych Analiz Online


Na podstawie umowy zawartej między naszymi firmami Skandia Życie otrzymała licencję na korzystanie z elektronicznej bazy danych na temat funduszy inwestycyjnych.
Dzięki temu nasz klient uzyskuje możliwość wyposażenia pracujących dla niego sieci sprzedaży w ujednoliconą co do treści i układu informację na temat każdego z oferowanych przez siebie funduszy.

Skandia - firma o 150 letniej tradycji jest jednym z głównych światowych niezależnych dostawców wysokiej jakości długoterminowych rozwiązań oszczędnościowych. Oferuje produkty i usługi, które spełniają wymagania klientów odnośnie rozwiązań oszczędnościowych i bezpieczeństwa finansowego w różnych etapach życia. Na rynku polskim rozpoczęła działalność 16 kwietnia 1999 roku. Spółka sprzedaje wyłącznie polisy unit-linked (pod nazwą Multiportfel). Kupując Multiporfel klient automatycznie uzyskuje możliwość wygodnego dostępu do najlepszych funduszy inwestycyjnych oraz może korzystać z szeregu korzyści prawno podatkowych, wynikających z opakowania w polisę ubezpieczeniową.

Kontakt: info@analizy.pl