Line
15/07/2008

Dom Maklerski BZ WBK S.A. nowym odbiorcą naszych danych

DM BZ WBK S.A. dynamicznie rozwija ofertę dystrybuowanych przez siebie produktów inwestycyjnych. W szczególności rozwój dotyczy włączenia do oferty Domu Maklerskiego funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI spoza własnej grupy kapitałowej. W związku z powyższym, na bazie podpisanej umowy, Analizy Online dostarczają DM BZ WBK S.A. dane o funduszach, które następnie trafiają bezpośrednio do jego systemów informatycznych. Ponadto codziennie przygotowujemy i przekazujemy sprofilowane zestawienia na temat wyników funduszy, gotowe do bezpośredniego wykorzystania przez osoby zajmujące się obsługą klientów. Po Asset Management oraz Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, jest to kolejna spółka z grupy BZ WBK, której pracownicy korzystają z naszych produktów i usług w codziennej pracy.

Dom Maklerski BZ WBK S.A. (www.dmbzwbk.pl) jest jednym z największych brokerów na polskim rynku. Jego udział w obrotach na warszawskim parkiecie plasuje go w czołówce podmiotów obsługujących rynek wtórny na GPW. Aktywność na rynku pierwotnym również daje mu miejsce w czołówce podmiotów wprowadzających spółki publiczne na parkiet. Klienci DM BZ WBK mogą lokować swoje oszczędności w szereg instrumentów finansowych, nie tylko na giełdzie warszawskiej, ale również na największych giełdach amerykańskich i europejskich. Osiągnięcia DM BZ WBK są stale doceniane przez wiele niezależnych instytucji opiniotwórczych, które regularnie przyznają mu wyróżnienia i nagrody.

kontakt: info@analizy.pl