Line
15/05/2008

Europejskie Forum Bankowo-Ubezpieczeniowe ponownie z naszym udziałem

W obliczu nerwowej sytuacji na globalnych rynkach finansowych na tegorocznym forum nie mogło zabraknąć tematyki związanej z wpływem tej sytuacji na rynki kapitałowe poszczególnych krajów oraz implikacjami dla emitentów i inwestorów. W ocenie prelegentów kondycja polskiego sektora bankowego jest obecnie bardzo dobra, jednak tegoroczne zawirowania na rynku światowym podniosły jego wrażliwość na impulsy płynące z otoczenia i stały się katalizatorem innowacji produktowych.
W trakcie tegorocznej edycji zostały również przedstawione perspektywy bancassurance w Polsce w kontekście zmian regulacji prawnych, bankowość ubezpieczeniowa na rynkach branżowych.
Ostatni dzień forum zdominowała tematyka dotycząca współpracy bankowo-ubezpieczeniowa w wymiarze polskim, europejskim i światowym. Właśnie w tym bloku swoje miejsce znalazła prezentacja "Struktura oszczędności Polaków - agresywna czy racjonalna?", przygotowana i przedstawiona przez naszego specjalistę. Uczestnicy Forum mieli możliwość zapoznać się zarówno z najnowszymi danymi dotyczącymi zmian w strukturze oszczędności Polaków, jak i z implikacjami wynikającymi z wewnętrznej konkurencji w ramach obecnych w Polsce grup kapitałowych.

Dotychczasowe edycje Europejskiego Forum Bankowo-Ubezpieczeniowego dowodzą, że jest ono praktyczną płaszczyzną wymiany wiedzy i doświadczeń. Platforma konferencyjna Forum ma charakter ponadsektorowy. Jest ona dedykowana osobom decydującym o kształcie i kierunkach rozwoju instytucji finansowych w Polsce, w tym o podstawach formalno-prawnych oraz zakresie współpracy sektorów bankowego i ubezpieczeniowego.
Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją objęły Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń oraz Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego

kontakt:info@analizy.pl