Line
30/04/2008

Wspieramy projekt "Rynek doskonały ... znaczy odpowiedzialny"

23 kwietnia na terytorium campusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się ostatnie szkolenie w ramach projektu "Rynek doskonały…znaczy odpowiedzialny" prowadzone przez przedstawiciela naszej firmy. Celem przygotowanego przez nas szkolenia było przybliżenie segmentu rynku, jakim są dostępne w Polsce fundusze zagraniczne, w tym w szczególności zaprezentowanie ich możliwości inwestycyjnych. Obok omówienia geograficznych możliwości dywersyfikacji portfela, odmiennych stylów inwestycyjnych oraz rzadkich klas aktywów, zaprezentowaliśmy także dane dotyczące przepływów kapitału w funduszach inwestycyjnych na świecie. Dodatkowym elementem szkolenia było omówienie strategii oraz metodologii działania funduszy powiązanych z segmentem Sustainable and Responsible Investing (SRI).

Koło Naukowe Rynku Kapitałowego "INDEX" (www.index.edu.pl) jest jednostką organizacyjną zajmującą się szerzeniem wiedzy o rynku kapitałowym oraz promowaniem czynnego inwestowania na giełdzie papierów wartościowych. Koło rozpoczęło działalność w styczniu 1999 roku z inicjatywy studentów pragnących zwiększyć znajomość tego sektora gospodarki wśród jej przyszłych uczestników. Głównym celem koła jest edukacja jego członków.

kontakt: info@analizy.pl