Line
30/04/2008

BlackRock Investment Management dołącza do grona naszych klientów

Głównym celem tworzonych przez naszych analityków publikacji jest przybliżenie zjawisk, jakie mają miejsce we wszystkich segmentach funduszy w Polsce, czyli przede wszystkim w notyfikowanych zagranicznych funduszy inwestycyjnych, funduszach inwestycyjnych oferowanych przez krajowe TFI oraz w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Dzięki rozpoczętej współpracy BlackRock będzie mógł dokładnie monitorować między innymi zmiany wartości aktywów, przepływy kapitału pomiędzy poszczególnymi segmentami rynku oraz zjawiska zachodzące w strukturze oszczędności Polaków. Tworzone przez nas opracowania pozwolą również obserwować rozwój oferty produktowej konkurentów, zmiany w segmencie dystrybutorów produktów inwestycyjnych z uwzględnieniem współpracy dostawców produktów inwestycyjnych z poszczególnymi kanałami i siecami sprzedaży.
BlackRock jest już drugą zagraniczną instytucją, która nawiązała z nami stałą współpracę.

BlackRock (www.blackrock.pl) jest firmą zajmującą się zarządzaniem inwestycjami globalnymi i zarządzaniem ryzykiem, świadczącą usługi doradcze klientom instytucjonalnym i indywidualnym na całym świecie. Według stanu na koniec września 2007 r. wartość pro forma aktywów zarządzanych przez spółkę BlackRock wynosiła 1.3 bln dolarów ulokowanych w obligacjach, środkach płynnych, akcjach, inwestycjach alternatywnych i na rynku nieruchomości.
Fundusze BlackRock są dostępne w Polsce od 2005 roku. W chwili obecnej firma posiada zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na dystrybucję na terytorium Polski 80 subfunduszy.

kontakt: info@analizy.pl