Line
06/02/2008

Venicius Capital Advisers – nowy użytkownik FUNDonline FI

Nie trudno zauważyć, że Polska jest atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych podmiotów zarządzających aktywami i funduszami inwestycyjnymi, a zainteresowanie wprowadzaniem nowych produktów dostępnych dla rodzimego inwestora wciąż nie słabnie.
Wieloletnie doświadczenia naszej firmy w monitorowaniu m.in. rynku polskich funduszy inwestycyjnych zaowocowały nawiązaniem współpracy z Venicius Capital Advisers Sp. z o.o. firmą specjalizującą się w prowadzeniu badań marketingowych i doradczych na rzecz zagranicznych instytucji oferujących swoje fundusze na polskim rynku. Na podstawie podpisanej umowy zespół VCA będzie miał do dyspozycji nowe narzędzie pracy, jakim jest prowadzony przez Analizy Online serwis FUNDonline Fundusze Inwestycyjne. Wierzymy, że wspierani dostępem do unikalnych narzędzi analitycznych, opracowań i informacji dotyczących rynku polskich funduszy inwestycyjnych a także wieloletnią bazą danych, specjaliści z Venicius Capital Advisers będą mogli z sukcesem wykonywać czynności konieczne do obsługi instytucji oferujących zagraniczne fundusze inwestycyjne.


Venicius Capital Advisers Sp. z o.o. (www.venicius.pl) został założony w 2007 roku w celu wspierania zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów zarządzających aktywami i funduszami inwestycyjnymi w ich działalności prowadzonej w Polsce. Venicius Capital Advisers specjalizuje się w prowadzeniu badań marketingowych, doradztwie biznesowym i prawnym w tym przygotowywaniu dokumentacji prawnej i infrastruktury operacyjnej wymaganej do notyfikacji funduszy w KNF, a także wsparciu działań marketingowych i PR mających na celu wprowadzenia partnera zagranicznego na polski rynek kapitałowy oraz wsparciu jego bieżących działań.

kontakt: info@analizy.pl