Line
21/12/2007

FUNDonline dostrzeżony również poza Polską

Dynamiczny rozwój polskiego rynku funduszy przykuwa uwagę coraz szerszego grona zagranicznych firm związanych z rynkiem zarządzania aktywami. Wartość naszych aktywów zgromadzona we wszystkich rodzajach produktów inwestycyjnych zbliża się już do 200 mld PLN, co już stanowi wartość zauważalną z perspektywy zagranicznych firm inwestycyjnych. „- Mamy nadzieję, że wiedza o polskim rynku płynąca z narzędzi zawartych w serwisach FUNDonline zachęci do wejścia na nasz rynek kolejnych graczy, którzy będą współuczestniczyli w jego rozwoju proponując nowe, ciekawe produkty i rozwiązania inwestycyjne.” – powiedział Tomasz Publicewicz, współzałożyciel firmy Analizy Online. Pojawienie się w gronie naszych klientów firm zagranicznych ma dla nas również wymiar osobisty. Akceptacja standardów naszej pracy, płynąca ze strony podmiotów przywykłych na co dzień do korzystania z usług globalnych firm analitycznych, stanowi bowiem potwierdzenie odpowiedniego poziomu świadczonych przez nas usług oraz jakości oferowanych produktów.

Dexia Asset Management (www.dexia-am.com) to wyspecjalizowana część grupy finansowej Dexia, skupiająca się w obszarach działania związanych z zarządzaniem aktywami. Według danych na koniec listopada 2007 roku Dexia Asset Management zarządzało aktywami o wartości 110 mld EUR, z czego 40% to środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych. Firma oferuje produkty o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej, związane z wieloma obszarami geograficznymi. Nieco ponad 16% zarządzanych aktywów pochodzi z produktów alternatywnych i strukturyzowanych.

kontakt: info@analizy.pl